Rektorat, 14.06.2018

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferencijuRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić otvorio je konferenciju  MECO (Mediterranean Conference on Embedded Computing ), VII Međunarodnu konferenciju o ugrađenim računarskim sistemima, koja se od 10. do 14. juna održavala u Budvi, sa pridruženim radionicama.

Univerzitet Crne Gore je od 2012, jedan od glavnih organizatora ove konferencije.

MECO je najreferentnija konferencija potekla sa  crnogorskog tla, citirana u najjačim svjetskim naučnim bazama kao što su IEEE, SCOPUS, Web of Science (WoS), Google Scholar, ResearchGate itd.  Posjeduje i SJR imakt faktor.

Selektovani radovi sa MECO konferencije se štampaju u specijalnom broju časopisa jednog od najrenomeranijih svetskih izdavača, Elsevier, časopis „Microprocessors and Microsystems“. MECO radovi su citirani preko 4000 puta prema Google Scholaru, a ima veoma visok rejting academik.microsoft.  Ove godine bilježi rekord, 143 selektovana naučna rada iz preko 40 zemalja širom svijeta.

Na otvaranju su učesnike iz cijelog svijeta  pozdravili i dr Darko Petrušič iz Ministarstva nauke, prof. dr Radovan Stojanović, predsjedavajući MECO konferencije, prof, dr Veljko Milutinović i drugi. 

Ove godine, po drugi put u istoriji konferencije, na njoj je učestvovao  jedan Nobelovac, Sir Richard Timothy Hunt, FRS FMedSci FRSE, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, 2001. On je govorio na temu Medicine i tehnologije, o čemu je govorio i Zoran Krivokapić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu,  Rainer Leupers, sa RWTH Aachen Univerziteta i Koen de Bosschere, sa Gent Univerziteta kao i Schahram Dustdar, sa Tehničkog univerziteta u Beču.

Na temu Tehnologija za društveno odgovornu ekonomiju govorili su Howard Moskowitz, sa Harvarda,dobitnik nagrade Sigma-Xi, ekvivalent Nobela u marketingu,  Agnis Stibe, MIT, Eduard Mehofer, sa Tehničkog univerziteta u Beču i drugi.

Na temu  Advances in computing govorili su Naim Dahnoun, sa Bristol Univerziteta, Israel Koren, Univezitet  Masačusets, Amherst,  Onur Mutlu, Carnegie Mellon University & ETH Zurich.

Među realizovanim radionicama su bile i VI  EUROMICRO/IEEE Radionica o ugrađenim sajber fizičkim sistemima i Aktuelni trendovi i računarske i inženjerske metode u medicini i rehabilitaciji.

U organizaciji MECO konferencije, pored Univerziteta Crne Gore, učestvovali su, između ostalih, i Tehnički Univerzitet u Eindhovenu, Ryazanski radioelektronski univerzitet, Tehnički Univerzitet u Pragu, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Zagrebu,  IEEE, krovna  organizacija elektrotehničkih i računarsko-informacionih nauka u svijetu, EUROMICRO, Evropska asocijacija za mikroelektroniku, MANT, Crnogorska Asocijacija za Nove tehnologije, MECOnet,  Ministarstvo nauke Crne Gore, kompanije Čikom i Plantaže