Rektorat

Objavljena biobibliografija prof. dr Duška BjeliceFakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Crnogorska sportska akademija objavili su biobibliografiju prof. dr Duška Bjelice, redovnog profesora Univerziteta Crne Gore i predsjednika Upravnog odbora te visokoškolske ustanove. Autori biobibliografije su Petar Krivokapić i Nada Drašković.

Autori na oko 500 strana, kroz tri cjeline, donose pregled naučnoistraživačkog i stručnog rada profesora Bjelice, kao i literaturu i elektronske izvore koji govore o njemu.

Bibliografska građa u knjizi obrađena je po savremenim međunarodnim standardima, a autori su imali uvid u svaki originalni tekst.

Bibliografija prof. dr Duška Bjelice, počev od 1980. godine zaključno sa prošlom godinom, sadrži 3.208 bibliografskih jedinica, što za personalnu biografiju predstavlja impresivan broj.

Bjelica je kao zaljubljenik u sport, aktivni sportista i učenik Srednje fiskulturne škole u Podgorici, sa 17 godina, postao saradnik najtiražnijeg jugoslovenskog dnevnog sportskog lista „Sport“ iz Beograda. Od tada, u prethodnih 36 godina rada, objavio je 59 autorskih i koautorskih publikacija i veliki broj naučnih i stručnih priloga u zbornicima radova i periodici, koji su objavljivani u Crnoj Gori, regionu i šire.

Cjelina Naučni, stručni i drugi radovi profesora Bjelice sadrži 1.858 bibliografskih jedinica i podijeljena je u osam grupa: Posebna izdanja (naučne i stručne monografije, univerzitetski i visokoškolski udžbenici,ostala nastavna građa, magistarski i doktorski rad i ostale monografije), Naučni i stručni radovi u monografskim publikacijama, zbornicima radova i knjigama sažetaka, Naučni i stručni radovi u periodici, Kraći članci, prikazi, recenzije, Intervjui, govori, izjave, Urednik, priređivač, recezent, saradnik, Mentor i Član komisije za odbranu.

Literatura o prof. dr Dušku Bjelici sadrži 1.194 bibliografske jedinice, a obuhvata priloge koje govore o njegovom radu, njegove biografske i bibliografske podatke. Selektirani elektronski izvori sadrže 156 bibliografskih jedinica o prof. dr Dušku Bjelici.

Profesor Bjelica osnivač je i prvi dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i urednik dva vodeća naučna časopisa iz oblasti sportskih nauka u regionu „Sport Mont“ i „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine (MJSSM)“

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print