Rektorat, 26.06.2018

Prijestonica Cetinje i Univerzitet Crne Gore potpisali Memorandum o saradnjiGradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan i rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić potpisali su Memorandum o saradnji kojim je predviđeno strateško i praktično uvezivanje naučnoistraživačkog, ekspertskog i kulturno-umjetničkog potencijala državnog univerziteta sa institucijama Prijestonice.

Gradonačelnik Kašćelan kazao je nakon potpisivanja Memoranduma da je tim dokumentom, dosadašnja dobra i plodonosna saradnja Prijestonice i Univerziteta Crne Gore, formalizovana i podignuta na veći nivo.

“Memorandum koji danas potpisujemo omogućiće nam, između ostalog, zajedničko učešće u projektima i razvojnim programima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova, ekspertsku podršku Univerziteta Crne Gore u funkcionisanju stručnih tijela Prijestonice Cetinje, kao i u realizaciji naučno-istraživačkih i projektnih djelatnosti za potrebe grada”, istakao je gradonačelnik.

Prema njegovim riječima, Prijestonica i Univerzitet Crne Gore su posebno zainteresovani za podsticanje preduzetništva kod studenata i za afirmaciju koncepta samozapošljavanja, kao i za organizaciju i realizaciju studentskih stručnih praksi u institucijama, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Prijestonica Cetinje.

“Zajedno ćemo raditi i na ostvarivanju kulturnih, umjetničkih, obrazovnih, sportskih, ekoloških, tehnoloških i turističkih ciljeva u svrhu unapređenja sveukupnog društvenog ambijenta i standarda studenata Univerziteta Crne Gore i građana Prijestonice Cetinje”, naglasio je gradonačelnik Kašćelan.

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić kazao je da su se Prijestonica i Univerzitet obavezali na šire povezivanje institucija i unapređenje zajedničkih naučno-istraživačkih, kulturno-umjetničkih i preduzetničkih aktivnosti u cilju očuvanja, promocije i valorizacije jedinstvenih resursa i razvojnog potencijala Cetinja.  

“Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija nalaze se u istorijskim zgradama bivših poslanstava, što trenutno predstavlja operativno neadekvatan prostor, da bi se kvalitetno zadovoljile razvojne potrebe u umjetničkoj edukaciji i stručnom profilisanju studenata. Zbog toga je kapitalnim budžetom Crne Gore započet projekat izgradnje Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju. Projektovana površina umjetničkog kompleksa iznosi 22.086 metara kvadratnih, a vrijednost projekta je oko 21 milion eura. U predviđenim fazama projekta, planirano je da se prvo završi dio koji će se koristiti za potrebe Fakulteta likovnih umjetnosti. Za ovu godinu kapitalnim budžetom je izdvojeno 460.000 eura”, naveo je rektor Nikolić.

On je naglasio da nastavno osoblje i studenti ostalih fakulteta Univerziteta Crne Gore takođe mogu pružiti stručnu pomoć u domenu razvojnih aktivnosti Prijestonice, kao što su ponuda savremenih urbanističkih rješenja i koncepta Smart City, arhitektonski projekti, kreiranje novih biznis ideja, promovisanje turističkih kapaciteta i resursa kulturne baštine Cetinja i drugo.

Gradonečelnik Kašćelan i rektor Nikolić obišli su nakon potpisivanja memoranduma i prostor Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti. Tom prilikom su posebno istakli važnost što skorije izgradnje saobraćajnice kojom bi kompleks umjetničkih fakulteta bio povezan sa bulevarom, a time obezbijeđen i pristup novoj zgradi Fakulteta likovnih umjetnosti i zajedničkom prostoru triju fakulteta, koji odmah mogu biti stavljeni u funkciju.