Rektorat, 04.07.2018

Upravni odbor UCG predložio upis za 2447 studenata specijalističkih studijaUpravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici utvrdio predlog odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije 2018/19, koji predviđa 1237 studenata na budžetu i 1210 na samofinansiranju, što je ukupno 2447 mjesta.

Ovaj predlog, zasnovan na predlogu Senata,  biće dostavljen na dalje razmataranje Ministarstvu prosvjete o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore.    

„Predloženi broj studenata je u okviru prošlogodišnjeg predloga za upis i u skladu je sa licencom Ministarstva prosvjete“, kazao je predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica.

Prilikom predlaganja broja studenata, Senat se rukovodio prvenstveno standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će nastaviti specijalističke studije, potrebama za  obezbjeđenjem norme časova nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja, stoji u obrazloženju odluke.  

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je, između ostalog, donio i Odluku o odobravanju dodatnog broja studenata na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19. godinu, i to za Arhitektonski i Medicinski fakultet. Za studijski program Arhitektura odobreno je dodatnih 11 kandidata, za Medicinu 15, za Visoku medicinsku školu u Beranama 10 kandidata i za Primijenjenu fizioterapiju u Igalu 7 kandidata.

Odobravanje dodatnog broja kandidata, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, zahtijeva razmatranje Ministarstva prosvjete i konačnu odluku Vlade Crne Gore.

Odluke su dostupne na linku http://www.ucg.ac.me/objava/blog/3/objava/3480-sjednice-upravnog-odbora 

Dokumenti