Rektorat, 10.07.2018

Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom TrakijaSporazum o saradnji Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Trakija potpisali su danas rektori univerziteta prof. dr Danilo Nikolić i prof. dr Erhan Tabakoglu, čime se institucionalizuje saradnja univerziteta iz Crne Gore i Turske.

“Sporazum sa Univerzitetom u Trakiji, koji je ujedno i stalni generalni sekretarijat Balkanske asocijacije univerziteta, osnova je za poboljšanu saradnju na polju nauke i obrazovanja. Uz jače povezivanje Univerziteta Crne Gore sa univerzitetima sa svjetskih adresa otvara se značajan prostor za unapređenje istraživanja i razvoja, kreiranje inovacija i transfera znanja i tehnologija.“, kazao je rektor Nikolić na sastanku sa trakijskim rektorom.

Univerzitet u Trakiji pokretač je udruženja koji okuplja oko 60 univerziteta regiona, sa liderskom vizijom budućnosti kroz povezivanja univerziteta, biblioteka i istraživačkih centara na Balkanu, na osnovu zajedničkih globalnih vrijednosti u skladu sa diktatom vremena. Univerzitet Crne Gore je član ovog udruženja.

Čelnici Univerziteta Trakija i Univerziteta Crne Gore dogovorili su danas da sarađuju u oblasti nauke i nastave, odnosno na zajedničkim istraživačkim projektima i rješavanju naučnih problema od zajedničkog interesa.

U perspektivi buduće saradnje su i organizacija zajedničkih naučnih skupova, seminara i konferencija, kao i realizacija naučnih istraživanja i publikacija.

Mobilnost profesora, studenata i akademskog osoblja, na obostranu korist univerziteta, doprinijeće razmjeni znanja, ideja i iskustva. Pored upisa na osnovne, master i doktorske studije, sporazum će omogućiti naprednijim studentima oba univerziteta olakšano učešće u istraživanjima.

Na raspolaganju obje institucije biće naučne studije, knjige i drugi izvori univerzitetskih biblioteka.

Današnjem sastanku su prisustvovali i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, prorektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović, savjetnik za međunarodne odnose prof.dr. Hilmi İbar i međunarodni koordinator  Murat Turrkylmaz.