Rektorat, 10.07.2018

U prvom upisnom roku upisano 2 724 studenataU prvom upisnom roku upisano 2 724 studenata

U prvom upisnom roku Univerziteta Crne Gore upisano je 2 724 studenata, te je, od ukupno predviđenog broja budžetskih studenata, preostalo još 772 slobodnih mjesta.

Broj slobodnih preostalih mjesta na budžetu po fakultetima je sljedeći: Biotehnički fakultet 47, Ekonomski 8, Elektrotehnički 45, Fakultet dramskih umjetnosti 23, Fakultet likovnih umjetnosti 16, Pomorski fakultet Kotor 36, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 25, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 60, Filološki fakultet 146, Filozofski 73, Mašinski 117, Metalurško-tehnološki 49, Muzička akademija 27, Pravni fakultet 25 i za Prirodno-matematički fakultet 76 kandidata.

Na razmataranje Ministarstva prosvjete, o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore, je i dodatan broj studenata za Arhitektonski i Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore. Za studijski program Arhitektura predloženo je dodatnih 11 kandidata, za Medicinu 15, za Visoku medicinsku školu u Beranama 10 kandidata i za Primijenjenu fizioterapiju u Igalu 7 kandidata.


Univerzitet Crne Gore će ubrzo obavijestiti javnost o drugom upisnom roku i oglasiti se sa tekstom konkursa u crnogorskim dnevnim novinama.