Rektorat, 12.07.2018

Saopštenje za javnostUniverzitet Crne Gore je u skladu sa važećom pravnom regulativom i u granicama nadležnosti svojih organa započeo odgovarajući postupak utvrđivanja nepravilnosti u magistarkom radu mr Alekse Bečića.

Cjelokupni postupak, od prijave teze do odbrane rada 2014. godine, sproveden je na Ekonomskom fakultetu, pred komisijom i mentorom koji su imenovani od strane Vijeća tog Fakulteta.

Monitoring magistarskih studija od sredine 2015. godine ustanovljen je kao jedna od nadležnosti Odbora u okviru Centra za studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, tako da ovaj organ, kao ni drugi organi Univerziteta, shodno tada važećoj pravnoj legislativi, nije bio nadležan ni po jednoj fazi ovog postupka.

Univerzitet Crne Gore je već dva puta upućivao zahtjev Ekonomskom fakultetu da se njegovi organi izjasne o proceduri i sadržaju ovog magistarskog rada, te da nas obavijeste ukoliko se utvrde određene nepravilnosti. Vijeće Ekonomskog fakulteta smatra da u odnosu na procedure sprovedene prilikom kontrole i odbrane rada nijesu konstatovane nepravilnosti.

Kako se Vijeće Ekonomskog fakulteta nije izjasnilo po pitanju sadržaja ovog magistarskog rada, u cilju zaštite integriteta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta će preduzeti sve potrebne mjere u cilju razjašnjenja ovog i sličnih pitanja. Što se tiče Univerziteta Crne Gore, predmeti ove vrste ne zastarijevaju.