Rektorat, 20.07.2018

Radna posjeta univerzitetskim jedinicama u KotoruRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić je danas, zajedno sa članovima Upravnog odbora, Senata UCG i dekanima posjetio univerzitetske jedinice u Kotoru: Institut za biologiju mora, Pomorski fakultet i Fakultet za turizam i hotelijerstvo.

U radnoj posjeti, čiji je povod upoznavanje sa brojnim aktivnostima ovih jedinica, bili su i predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica, prorektorice prof. dr Đuđica Perović i prof. dr Irena Orović, direktorica Centra za studije i kontrolu kvaliteta doc. dr Sanja Peković.

Na Pomorskom fakultetu, dekan prof. dr Špiro Ivošević je predstavio opremu za obavljanje bogatog obrazovnog i naučnoistraživačkog rada, koji je Fakultet nabavio realizacijom niza naučnoistraživačkih projekata sa partnerima iz inostranstva, srodnim obrazovnim i privrednim institucijama. Riječ je o nautičkim i brodomašinskim simulatorima, GMDSS simulator, High Voltage, Off shore, DP (Dynamic position), te simulator širenja naftnih mrlja u moru.

Tokom posjete Institutu za biologiju mora, direktor Mirko Đurović je podsjetio da je Institut već više od pola vijeka je prepoznat kao respektabilna međunarodna naučna ustanova, a danas i kao nezaobilazan partner u svim važnijim regionalnim i evropskim projektima koji se bave istraživanjem i zaštitom Jadranskog mora i Mediterana uopšte.

Dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo prof. dr Tatijana Stanovčić je kazala da ovaj Fakultet nudi atraktivne i moderne studijske programe koji predstavljaju budućnost i najbolju perspektivu za razvoj Crne Gore. Utoliko više što je, kako je podsjetila, Fakultet pridruženi član Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) i međunarodne asocijacije koja podržava obrazovanje i obuku u turizmu EURHODIP.