Rektorat, 29.08.2018

Konkurs za specijalističke studije 20. septembraUniverzitet Crne Gore raspisaće 20. septembra konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku 2018/2019. godinu. Mjesta ima za 2.447 studenata, od kojih će njih 1.237 biti na državnom budžetu.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Prorektorica za nastavu Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović podsjetila je da je Vlada Crne Gore na sjednici od 26. jula, donijela odluku kojom je usvojila predlog Univerziteta u cjelosti.

„Prilikom predlaganja broja studenata, Univerzitet se rukovodio standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će nastaviti specijalističke studije, potrebama za obezbjeđenjem norme časova nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja“, kazala je Perović. 

Svi detalji o upisu biće naznačeni u tekstu konkursa koji će biti objavljen na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me. Studentima će za sva pitanja na raspolaganju biti studentske službe fakulteta.

 

Kontakti studentskih službi fakulteta UCG