Rektorat, 05.09.2018

Konkurs za doktorske 25. septembraKonkurs za doktorske 25. septembra

Univerzitet Crne Gore raspisaće konkurse za upis na doktorske studije za studijsku 2018/19. godinu 25. septembra, po prijedlozima ovlašćenih  predlagača fakulteta, Centra za doktorske studije i Senata UCG, a nakon odluke Upravnog odbora UCG.

"Fakulteti i Centar za doktorske studije su predložili mjesta za 95 studenata. Visina predložene školarine se kreće od 750 do 1500 eura po semestru.  Predlozi su upućeni prema Senatu UCG, a nakon utvrđenog predloga, upućuju se  Upravnom odboru UCG na odlučivanje. Doktorske studije traju 3 godine, šest semestara, u obimu od 180 ECTS kredita", kazala je prorektorica za nastavu prof. dr Đurđica Perović.

Prema njenim riječima, pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita. Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Svi detalji o upisu biće naznačeni u tekstu konkursa, a studentima će za sve dodatne informacije  biti na raspolaganju komisije za doktorske studije na fakultetskim jedinicama, kao i studentske službe fakulteta.

Konkursi će biti objavljeni na sajtu Univerziteta (www.ucg.ac.me) i u crnogorskim dnevnim novinama.

 

Kontakti studentskih službi fakulteta UCG