Rektorat, 07.09.2018

Izabrana dva prorektora Univerziteta Crne GoreZa prorektore Univerziteta Crne Gore, na predlog Rektora, na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore,  izabrani su prof. dr Nataša Kostić i prof. dr Boris Vukićević.

Kostić je redovni profesor na Filološkom fakultetu, dok je Vukićević vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Upravni odbor je danas pokrenuo i postupke izbora dekana na Mašinskom i Filoškom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Konkursi za izbor dekana biće objavljeni u Biltenu UCG i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a prijave na konkurs podnosiće se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u novinama.   

Da će biti potpisan ugovor o finansiranju Univerziteta sa Vladom Crne, odnosno Ministarstvom prosvjete, informacija je koja je danas predstavljena članovima Upravnog odbora. Takođe, informisani su i o planu osnivanja Naučnog-tehnološkog parka Crne Gore d.o.o. sa Vladom Crne Gore.  

Upravni odbor je donio i odluke o visini naknade za studiranje na specijalističkim studijama, magistraskim i doktorskim studijama za 2018/19. godinu.

Kada je riječ o broju studenata na doktorskim studijama, na ukupno 15 univerzitetskih jedinica biće raspisan konkurs za 114 mjesta, dok će na magistraskim studijama, na ukupno 18 univerzitetskih jedinica biti 635 mjesta.

Po završetku sjednice, predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica kazao je da je Univerzitet Crne Gore najveća i najkvalitetnija društvena obrazovna i naučna akademska porodica u Crnoj Gori koju čini 21 hiljada studenata i profesora.

„Ona djeluje na isti, unaprijed utvrđen način sa jasnim ciljem da svako na svoj način stiče i prenosi znanja i iskustva i tako doprinosi daljem napretku i razvoju našeg društva. Zbog toga stalno stremimo da studenti koji su u središtu naše pažnje imaju optimalne uslove za rad, iako smo svjesni svih izazova koje taj sistem nosi po svojoj heterogenosti. Po svim informacijama sa kojima raspolaže Upravni odbor UCG sve je preduzeto  za planirani početak nastave 24. septembra po već utvrđenom akademskom kalendaru", zaključio je predsjednik prof. dr Duško Bjelica.