Rektorat, 18.09.2018

Konkurs za dekana Medicinskog fakulteta u ponedjeljakUpravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas završenoj sjednici konstatovao da prof. dr Goranu Nikoliću prestaje funkcija dekana Medicinskog fakulteta UCG 21. septembra 2018. godine,  zbog ispunjenja uslova za prestanak radnog odnosa na Univerzitetu Crne Gore, po sili zakona.

Na predlog Rektora, Upravni odbor UCG je donio odluku da dr Miodrag Radunović, redovni profesor Univerziteta Crne Gore, vrši funkciju dekana Medicinskog fakulteta počev od 22. septembra do izbora dekana ovog fakulteta u skladu sa zakonom.

Upravni odbor je donio odluku i o pokretanju postupka o izboru dekana Medicinskog fakulteta za mandatni period  2018 – 2021, uz utvrđene rokove za izborne radnje. U ponedjeljak će biti raspisan konkurs, nakon čijeg objavljivanja, u roku od 15 dana, Vijeće Fakulteta je u obavezi da formira izbornu komisiju.

Konkurs za izbor dekana biće objavljen u Biltenu UCG i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a prijave na konkurs podnosiće se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u novinama.

Izbor za dekana, nakon zaključenja prijava, biće realizovan u roku od 30 dana.

 

Foto: Iz arhive