Rektorat, 24.09.2018

Prijave za doktorske studije do 9. oktobraUniverzitet Crne Gore raspisaće sjutra, 25. septembra, konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2018/19. godinu po prijedlozima ovlašćenih predlagača fakulteta, Centra za doktorske studije i Senata UCG, a nakon odluke Upravnog odbora UCG.

PredsjedniImagek Centra za doktorske studije prof. dr Predrag Miranović kazao je da mjesta ima za 114 studenta, dok se visina školarine kreće od 500 do 2000 eura po semestru.

„Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 9. oktobra 2018. godine, dok će se upis kandidata obaviti do 12. oktobra. Nastava na doktorskim studijama počeće 15. oktobra", kazao je predsjednik Centra prof. dr Miranović.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita. Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Svi detalji o upisu naznačeni su u tekstu konkursa, a studentima će za sve dodatne informacije biti na raspolaganju komisije za doktorske studije na fakultetskim jedinicama, kao i studentske službe fakulteta.

 

Kontakti studentskih službi fakulteta UCG  

 

Dokumenti