Rektorat, 25.09.2018

Rektorski forum Zapadnog Balkana prilika za zajedničke  naučne i razvojne projekte  Rektorski forum Zapadnog Balkana prilika za zajedničke  naučne i razvojne projekte   

Foto album 

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić učestvovao je na dvodnevnom rektorskom forumu Zapadnog Balkana „Nauka i visoko obrazovanje u zemljama Zapadnog Balkana - sadašnje stanje i perspektive“, u Novom Sadu, 24. i 25. septembra.

U radu foruImagema su učestvovali i rektori univerziteta iz država regiona, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore.

Rektor Nikolić je kazao da je forum dio Procesa Zapadnog Balkana – zajedničke inicijative 13 evropskih zemalja i Evropske komisije sa težnjom integrisanja regije u Evropsku uniju kroz regionalnu saradnju u oblasti obrazovanja i nauke.

„Forum je prilika da se upoznamo sa izazovima sa kojima se suočava region u oblasti visokog obrazovanja, ali i osnova za uspostavljanje zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata. Povezivanje sa regionalnim institucijama i intenziviranje saradnje jača kapacitete u oblasti visokog obrazovanja i nauke. Otvaraju se mogućnosti za uvođenje zajedničkih studijskih programa, intenziviranja mobilnosti, nabavku opreme i publikacija i drugih vidova saradnje", kazao je rektor Nikolić.

Zaključak sa prvog rektorskog foruma je bio da će njegovi učesnici formirati Asocijaciju univerziteta Zapadnog Balkana radi efikasnije koordinacije aktivnosti od zajedničkog interesa. Ona će biti formirana na Drugom rektorskom forumu univerziteta Zapadnog Balkana, 2. novembra 2018. godine, na Sveučilištu u Zagrebu. Tada će biti potpisana i Deklaracija o saradnji i zajedničkom djelovanju u oblasti nauke, visokog obrazovanja i transfera znanja.

Pored rektora Nikolića, na forumu je učestvovao i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.