Rektorat, 26.09.2018

Jačanje  bilateralne saradnje sa francuskim univerzitetimaJačanje  bilateralne saradnje sa francuskim univerzitetima

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić sastao se danas sa predsjednikom Univerziteta Azurna obala prof. dr Žan - Mark Gambodom i visokim predstavnicima  Univerziteta Nica Sofija Antipolis. Univerzitet Azurna obala je skup visokoobrazovnih ustanova na francuskoj rivijeri koja okuplja najbolje predstavnike Azurne obale na polju visokog obrazovanja i istraživanja.

U delegaciji francuskih univerziteta bili su  prorektor za strategiju i razvoj Stefan Ngomai, dekan ekonomskog fakulteta prof. dr Erik Nasica i redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Azurne obale i Univerziteta Nica Sofija Antipolis Srđan Redžepagić.

„Na sastanku je razmatrano proširenje dosadašnje bilateralne saradnje. Pored dvojnih bečelor diploma u ekonomiji, poslovanju i administraciji razmotrena je mogućnost za dobijanje takvih diploma i na drugim studijskim programima na Univerzitetu Crne Gore. Takođe, predložen je i zajednički master studijski program u oblasti ekonomije“, saopštio je rektor Nikolić.

Ističući značajnu ulogu koju univerziteti imaju u oblikovanju društva, razmatrane su ideje i načini na koje univerziteti mogu pružiti više u razvoj svoje okoline, društva i industrije. Istaknuta je i važnost naučnih rješenja do kojih mogu doći studenti i profesori, a koja su primjenjiva u modernom konceptu smart city-a, odnosno modela koji će modernizovati gradske servise. Predložen je zajednički rad u razvoju preduzetništva u studentskoj populaciji, kroz kurseve ili cijele semestre, sa ciljem približavanja privredi, realizaciji praktičnog rada i razvoj ideja kroz start up projekte.

Nove mogućnosti programa Erasmus+, koje obuhvataju i dodjelu stipendija studentima za praktičan rad u inostranim kompanijama,  još je jedan način kroz koji će akademski i sektor industrije prisnije sarađivati, a mnoga naučna rješenja naći svoju primjenu na tržištu.

Rektor Nikolić je istakao da je bilo riječi i o nastavku saradnje u zajedničkom istraživačkom radu, apliciranju za naučnoistraživačke projekte, daljoj razmjeni studenata, univerzitetskih profesora i istraživača, kao i njihovom učešću na konferencijama, simpozijumima i seminarima.

Predstavnici delegacije francuskih univerziteta su pohvalili dosdašnju odličnu saradnju uspostavljenu sa Ekonomskim fakultetom i Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje i kazali da će se sastati i sa dekanima drugih fakulteta i predložiti moguće vidove saradnje.

Sastanku je prisustvovao i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, prorektori prof. dr Đurđica Perović i prof. dr Irena Orović, kao i rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta prof. dr Sanja Peković.