Rektorat, 02.06.2017

Stav Senata Univerziteta Crne Gore povodom odluke Vlade Crne Gore o studijskom programu Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta u BeranamaStav Senata Univerziteta Crne Gore povodom odluke Vlade Crne Gore o studijskom programu Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta u Beranama

Poštovani Predsjedniče i članovi Vlade Crne Gore,

Senat Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj 02.06.2017. godine, razmotrio je zvanično saopštenje Vlade Crne Gore o, kako je navedno, odbijanju prijedloga Univerziteta Crne Gore za dislociranje iz Berana u Podgoricu studijskog programa Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta.

Akreditacija Univerziteta Crne Gore od 10. maja 2017. godine uključuje akreditaciju reformisanog studijskog programa Visoka medicinska škola sa sjedištem u Podgorici unutar Medicinskog fakulteta, sa nastavnom bazom u Kliničkom centru Crne Gore. Akreditacija je sprovedena poštujući stroge kriterijume ove regulisane profesije, u skladu sa direktivom Evropske komisije 2013/55, izmjene i dopune direktive 2005/36.

Imajući u vidu da pozitivni propisi ne dozvoljavaju izvođenje neakreditovanog studijskog programa, smatramo da se navedena oduka ne može odnositi na upis po upravo akreditovanom studijskom programu. Eventualno, ona se može odnositi na postojeće studije druge i treće godine ovog studijskog programa, pa u nastaloj situaciji nije moguće ni izvršiti upis u novu studijsku 2017/18. godinu, jer su akreditacija i ova odluka Vlade u koliziji.

Iznenađujuća je konstatacija iz saopštenja Vlade da ovaj studijski program ima opremljen i odgovarajući prostor, s obzirom na to da su u pitanju dvije učionice sa po 40 mjesta sa veoma skromnom opremom. Upravo duboko svjesni problema i nedostataka u kadru, infrastrukturi i opremi, a posebno uslova sužene mogućnosti kliničke prakse u Opštoj bolnici Berane, kao ustanovi sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, Univerzitet Crne Gore je kroz reformu definisao studijski program koji onemogućuje dosadašnju nekredibilnu i nepriznatu diplomu u jednoj od sedam evropskim direktivama regulisanih profesija.

Kao ključni argument navodimo da se u Beranama ne može sprovesti kontinuirana kliničko-praktična nastava, koja po direktivama mora činiti najmanje polovinu ukupnog školovanja, niti se takva nastava može mahnički razdvojiti od teorijske.

To se posebno odnosi na neurohirurgiju, vaskularnu hirurgiju, kardiohirurgiju, plastičnu hirurgiju, interventnu kadriologiju, interventnu radiologiju, onkologiju sa radio i hemio terapijom i hirurgiju malignih bolesti, uže specijalizacije iz oblasti bolesti djece, maksilofacijalnu hirurgiju, grudnu hirurgiju, naprednu transfuziologiju, psihijatriju, otorinolaringologiju, oftalmologiju, multidiciplinarnu intenzivnu njegu, metaboličku jedinicu, kao i transplantacioni program. Takođe, nije moguće obavljati na kvalitetan način bazične vježbe iz fiziologije, anatomije, biohemije, farmakologije i patofiziologije.

Osnovno pitanje koje Senat postavlja je da li se u takvoj nastavnoj bazi može razviti kadar kompetentan za rad u savremenim bolničkim sistemima bilo Crne Gore bilo van nje.

Univerzitet Crne Gore dao je jasan odgovor na ovo pitanje i - umjesto dosadašnjeg višestruko problematičnog koncepta ovog studijskog programa - za akreditaciju pripremio fundamentalno drugačiji model, pod drugačijim pretpostavkama u pogledu nastavne baze i infrastrukture, a u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici.

Kao što smo rekli, upravo takav koncept je akreditovan 10. maja 2017. godine.

Dijeleći brigu i razumijevajući važnost ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore, odnosno strateškog razvoja Sjevera, Senat je uvjeren da je rigorozno poštovanje i podizanje standarda kvaliteta ljudskog resursa jedini način da se takav strateški razvoj i ostvari. Smatramo da dalje funkcionisanje takvih neodrživih studijskih programa vođeno dominantno političkim razlozima, dugoročno ne može biti od koristi ni Sjeveru, ni Crnoj Gori.

Osim toga, uključivanje Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova u Beranama u cilju, kako je navedno, obezbjeđenja kvaliteta praktične nastave nije samo suprotno nadležnostima na polju obrazovanja, već je iz prethodnih argumenata - naprosto nerealno.

Dakle, nužno je iznaći rješenje za nastalu koliziju između odluke Vlade i važećih procedura i odluka o akreditaciji ovog studijskog programa.

Osim povlačenja odluke koju sporimo, kao alternativno i racionalno rješenje predlažemo da se ove godine ne izvrši upis nove generacije, a da ranije upisani studenti nastave studije u Beranama.

Time bi se dobilo potrebno vrijeme za eventualno rekoncipiranje programa i stvaranje uslova za novu akreditaciju. Možda bi se kroz dalju koordinaciju došlo do ideja za otvaranje studijskih programa iz drugih za Sjever strateški važnih oblasti, kao što su poljoprivreda i turizam, za koje bi bilo jednostavnije obezbijediti preduslove održivosti. 

Zagovarajući duh dobre saradnje, a u javnom interesu, Senat poziva Vladu Crne Gore da dodatno razmotri navedne argumente u pravcu usklađivanja Odluke sa zakonskim procedurama akreditacije i licenciranja, uz poštovanje akademskih standarda i ustavnog principa autonomije univerziteta.