Rektorat, 03.12.2018

Učešće predstavnika UCG na Simpozijumu ETINED-aUčešće predstavnika UCG na Simpozijumu ETINED-a

Prof. dr Boris Vukićević, prorektor i predsjednik Suda časti Univerziteta Crne Gore i delegat Crne Gore u ETINED-u, i prof. dr Sanja Peković, direktorica Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore, učestvovali su na Simpozijumu ETINED-a (Platforma Savjeta Evrope  o etici, transparentnosti i integritetu u obrazovanju) koji je održan 29. i 30. novembra u Strazburu.

Na Simpozijumu je, između ostalog, Miloš Bošković, Program Officer u Kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, predstavio delegatima ETINED-a nacrt crnogorskog Zakona o akademskom integritetu, prvog zakona te vrste u Evropi, čije se usvajanje uskoro očekuje, a u čijoj izradi su učestvovali i predstavnici Univerziteta