Rektorat, 05.12.2018

Reagovanje Univerziteta Crne GoreReagovanje Univerziteta Crne Gore

Reagovanje Univerziteta Crne Gore na tekst objavljen u dnevnoj novini Pobjeda, 5. decembra 2018, pod naslovom „Profesori UCG negoduju zbog smanjenja plata, Todorović najavljuje tužbu “:

 

Kao što smo do sada više puta navodili, ponavljamo da Univerzitet Crne Gore obračunava i isplaćuje zarade u skladu sa Uredbom Vlade Crne Gore o normativima i standardima za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i finansiranje studenata na ustanovama visokog obrazovanja i Kolektivnim ugovorom za UCG, kao što je to rađeno i prethodnih godina, a nastava se organizuje i izvodi u skladu sa Pravilima studiranja. Navedenim propisima se reguliše različita materija, a kumulativno se primjenjuju pri obračunu zarade. Tako se Uredbom Vlade, koja uređuje finansiranje javne ustanove, određuje broj studenata potrebnih za formiranje nastavnih grupa za predavanja, odnosno vježbe, u zavisnosti od vrste studijskog programa, Kolektivnim ugovorom za UCG se uređuje način obračuna zarade – valorizovanje nedjeljenog opterećenja u nastavi usrednjenog na nivou semestra, dok se Pravilima studiranja, između ostalog, uređuje organizacija i izvođenje nastave (predavanja, vježbe, mentorska nastava).

Kada se radi o studijskim programima iz oblasti umjetnosti, Kolektivnim ugovorom koji je zaključen 2016. godine i u Pravilima studiranja koja su usvojena 2015. godine, nastava je svrstana u grupaciju sa prirodno-matematičkim i tehničkim naukama i na taj način je prepoznata njihova specifičnost. Ovakvu specifičnost je prepoznalo prethodno rukovodstvo UCG i tada nije bilo primjedbi sa umjetničkih fakulteta.

Inače, upitno je zbog čega mali broj studenata upisuje pojedine fakultete umjetnosti iako im licenca to omogućava i Senat UCG svake godine podstiče na veći upis (do broja predviđenog licencom). Zašto se značajan broj studenata eleminiše na pojedinim fakultetima umjetnosti kroz prijemne ispite, kad bi im veći broj (u skladu sa licencom) omogućavao formiranje grupe za odvijanje redovne nastave? Da li se to može opravdati “ekskluzivom” da se pojedinim profesorima može dodjeljivati “klasa” od jednog do dva studenta? Zato je upitno zašto “ugroženi” profesor sa Fakulteta likovnih umjetnosti koji dijeli studente na “šarafe, konzerve” i one sa “ličnošću“ i dolazi na nastavu po “pozivu studenata” ima dva studenta. Spremno očekujemo njegovu tužbu, uz pribavljen dokaz o redovnom dolasku na posao i zadržavanju na istom od 8 do 16h.

Što se tiče zarade zaposlenih na Fakultetu likovnih umjetnosti, sa koje dolazi “ugroženi” profesor, ukupna novembarska zarada je uvećana za 300,07 eura u odnosu na septembarsku (prije korekcije dijela zarade preko norme). Ista je uvećana na nivou Univerziteta Crne Gore za 4.920,33 eura. Iz navedenog se vidi da osnovne zarade, zajedno sa dijelom zarade preko norme, nisu smanjivane, već i povećane. Naravno, pojedinim nastavnicima je povećana a drugima smanjenja u zavisnosti od opterećenja, broja studenata i broja grupa. Za nastavno osoblje kojima je umanjen dio zarade po ovom osnovu, istu su mogli povećati pravilnijom preraspodjelom časova među nastavnicima na istom fakultetu, ili putem smanjenja broja eksterno angažovanih profesora van Crne Gore, čime bi se istovremeno smanjili značajni troškovi po UCG. Pojedini fakulteti su ovu mogućnost prepoznali i već sproveli odgovarajuće korake u tom pravcu.

Takođe, naglašavamo da se uvećanje zarade, pored uvećanja broja časova nastave i vježbi preko osnovne norme, može ostvariti putem naučnoistraživačkih aktivnosti koje su predviđene Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o nagrađivanju (Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG). Ovaj drugi način povećanja zarade, značajno podstican od strane rukovodstva Univerziteta, je prepoznao određeni broj zaposlenih na UCG, i u narednom periodu će dobiti na još većem značaju u odnosu na povećanje broja časova iznad osnovne norme.

Na sastanku sa predstavnicima Sindikata svih jedinica UCG 28.11.2018. godine, rukovodstvo Univerziteta ih je informisalo o planiranim aktivnostima na izmjenama propisa, uključujući i Kolektivni ugovor, kako bi se na najbolji način prepoznale specifičnosti svih studijskih programa i oblasti nauka koje do sada nisu bile prepoznate na adekvatan način. Inicijativu rukovodstva UCG su podržali svi sindikalni predstavnici.

Kako je dnevni list “Pobjeda” postala oglasna tabla samo za odabrane pojedince sa UCG, gdje nema mjesta za mnogobrojne aktivnosti koje se realizuju na nivou Univerziteta i pojedinačnih fakulteta, ovim reagovanjem završavamo prepisku.