Rektorat, 14.12.2018

Svečana dodjela nagrada za naučna dostignućaMinistarka nauke, dr Sanja Damjanović, uručila je danas, na svečanoj dodjeli priređenoj u Vili Gorica, nagrade za naučna dostignuća u 2018. godini. Od ukupno četiri nagrade, dvije su dodijeljene naučnicima Univerziteta Crne Gore.

Komisija za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća, u okviru kategorije  najuspješnijeg naučnika/naučnice starijeg od 30 godina, odabrala je prof. dr Željka Jaćimovića, redovnog profesora na Univerzitetu Crne Gore – Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici.

Ministarka nauke donijela je odluku da se u okviru nagrade najuspješniji naučnik/naučnica do 30 godine života dodijeli nagrada mr Milošu Brajoviću, saradniku u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici , kao drugorangiranom za najuspješnijeg naučnika do 30 godina života.

Univerzitet Crne Gore čestita svim nagrađenima, a naročito svojim naučnicima koji dokazuju kvalitet rada, napredak i razvoj nauke na Univerzitetu.

Više o samom događaju: http://www.mna.gov.me/vijesti/194771/Uprilicena-svecana-dodjela-doktorskih-stipendija-grantova-i-nagrada-za-naucna-dostignuca.html