Rektorat, 16.12.2018

Intervju sa predsjednikom Upravnog odbora UCG prof. dr Duškom Bjelicom U nastavku pročitajte i pogledajte intervju Info biroa sa prof. dr Duškom Bjelicom, predsjednikom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, o aktuelnim temama na Univerzitetu.

 

Izvor:Info biro

Univerzitet posluje stabilno i finansijski i kadrovski 

PROF. DR BJELICA: Univerzitet Crne Gore stabilno posluje i finansijski i kadrovski. Nastava se odvija u punom obimu i kapacitetu. Za sad nema nikakvih ozbiljnijih problema, što se tiče ove studijske godine, iako je semestar pri kraju. 

Pojedini mediji su lansirali stavove pojedinaca koji su iznešeni na osnovu osjećaja, a ne na osnovu činjenica. Na današnji dan Univerzitet posluje pozitivno, nema dugovanja. Sve obaveze izmirujemo na vrijeme i finansijska 2018. godina završiće se pozitivno.

Ponosni smo na armiju naših studenata koji su u središtu naše pažnje i mislimo da je taj segment jedan od najboljih na Univerzitetu Crne Gore i to me posebno raduje, jer na taj način opravdavamo cilj zbog koga je i akademsko osoblje na Univerzitetu.

Smatram da treba da radimo na osavremenjavanju nastavnih procesa i na još većoj posvećenosti studentima.
 

Plate nikome nijesu smanjene, u pojedinim slučajevima došlo je do smanjenja honorara 

PROF. DR BJELICA: Prije svega bih rekao da je na Univerzitetu potpuno redovno stanje, te da nikad nijesmo bili u situaciji da u bilo čemu pravimo problem. Probleme prave pojedinci, a lansiraju ih mediji.

Kada su u pitanju lični dohoci zaposlenih i nastavnog osoblja na Univerzitetu Crne Gore, nikome plata nije smanjena. Nekome je možda smanjen honorar, ali  osnovne zarade nikome nisu smanjene na Univerzitetu Crne Gore. Bilo je pojedinih kreativnih tumačenja, kako se drži nastava, na koji način se to finansira, međutim, treba biti otvoren pa reći da je bilo slučajeva da je na 36 studenata pravljeno 12 grupa sa četiri profesora i dva asistenta.  To ne bi banka mogla da izdrži, a ne Univerzitet Crne Gore i mislimo da to nije u redu.

Po važećim aktima Univerziteta Crne Gore, zaposleni mogu sa viškom časova na izvođenju nastave, da imaju zaradu i do 50 posto ličnog dohotka. To se obračunavalo na način što su lični dohoci mjereni na osnovu broja studenata, na osnovu fonda časova, na osnovu grupa sa kojim se izvodi ta nastava, međutim kada je u pitanju ovaj dio, rektor Nikolić sa svojim saradnicima je preduzeo sve kako bi na jedan korektan i zakonit način ipak došao do optimizacije i to je razlog zbog čega je Upravni odbor u punom kapacitetu podžao njegove odluke.

Radni tim koji je formirao rektor prof. dr Danilo Nikolić obilazi univerzitetske jedinice i vrši tzv. uparivanje studenata u bazama. Do sada su to radili prodekani sa univerzitetskih jedinica, koji su samostalno, bez kontrole organa Univerziteta to radili. Obilaskom univerzitetskih jedinica, izvođenjem uparivanja broja studenata sa brojem časova, došli smo do kontradiktornih podataka i morali smo da uđemo u jednu ispravku. Nepopularno je smanjivati plate, ali ja ponovo ponavljam, da se ovdje ne radi o smanjenju plata jer su zarade ostale na istom nivou, koeficijenti nijesu nikome dirani, već se radi o smanjenju honorara za pojedine zaposlene.
 

Izuzetna saradnja sa univerzitetima regiona 

 PROF. DR BJELICA: Rektor Nikolić je uspostavio izuzetnu saradnju sa univerzitetima regiona.  Često imamo posjete rektora sa raznih međunarodnih destinacija, a nadam se da će i rangiranje na Vebometriksu i ostalih koji su za to ovlašćeni, pokazati da je univerzitet u usponu.
 
 

https://m.cdm.me/drustvo/bjelica-univerzitet-stabilno-posluje-plate-nijesu-smanjene/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/224510/na-ucg-smanjeni-honorari-a-ne-plate.html

http://www.antenam.net/drustvo/104087-bjelica-ucg-stabilno-posluje-plate-nijesu-smanjene 

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/bjelica-plate-na-ucg-nikome-nijesu-smanjene-vec-honorari

https://www.aktuelno.me/bjelica-smanjeni-honorari-a-ne-plate

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/36435-bjelica-univerzitet-stabilno-posluje-plate-nijesu-smanjene

https://portalanalitika.me/clanak/320803/bjelica-ucg-stabilno-posluje-plate-nijesu-smanjene 

TV: Vijesti, Prva, A1, RTCG jutarnji

 

Dokumenti