Rektorat, 25.12.2018

Poruke najboljih studenata Univerziteta Crne GoreTradicionalno, na sjutrašnjoj svečanoj sjednici Senata, uručiće se nagrade najboljim studentima Univerziteta Crne Gore za tekuću studijsku godinu, 2018/19.

O putu do uspjeha, njihovim zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa svim studentima ponaosob.

 

Njihove priče dostupne su na linkovima u prilogu:

Ivana Rondović, Biotehnički fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1243/objava/36993-ivana-rondovic-najbolji-student-biotehnickog-fakulteta

Milan Raičević, Ekonomski fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/36996-milan-raicevic-najbolji-student-ekonomskog-fakulteta

Lazar Šćekić, Elektrotehnički fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1267/objava/37000-lazar-scekic-najbolji-student-elektrotehnickog-fakulteta

Sara Stijović, Fakultet dramskih umjetnosti https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1255/objava/37004-sara-stijovic-najbolji-student-fakulteta-dramskih-umjetnosti

Lana Bulatović, Fakultet likovnih umjetnosti https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1279/objava/37007-lana-bulatovic-najbolji-student-fakulteta-likovnih-umjetnosti

Kristina Knežević, Fakultet političkih nauka https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1295/objava/37010-kristina-knezevic-najbolji-student-fakulteta-politickih-nauka

Tamara Đukić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1259/objava/37011-tamara-dukic-najbolji-student-fakulteta-za-sport-i-fizicko-vaspitanje

Anđela Smolović, Fakultet za turizam i hotelijerstvo https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1251/objava/37014-andela-smolovic-najbolji-student-fakulteta-za-turizam-i-hotelijerstvo

Ljubiša Čukić, Filološki fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1247/objava/37017-ljubisa-cukic-najbolji-student-filoloskog-fakulteta

Armina Rebronja, Filozofski fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1275/objava/37018-armina-rebronja-najbolji-student-filozofskog-fakulteta

Jovan Šćepanović, Građevinski fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1287/objava/37021-jovan-scepanovic-najbolji-student-gradevinskog-fakulteta

Vuk Bošković, Mašinski fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1291/objava/37022-vuk-boskovic-najbolji-student-masinskog-fakulteta

Ersin Spahić, Medicinski fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1283/objava/37023-ersin-spahic-najbolji-student-medicinskog-fakulteta

Bojan Ćumurović, Muzička akademija https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1238/objava/37024-bojan-cumurovic-najbolji-student-muzicke-akademije

Krsto Šućur, Pomorski fakultet Kotor https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/37025-krsto-sucur-najbolji-student-pomorskog-fakulteta

Ana Bogavac, Pravni fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1263/objava/37026-ana-bogavac-najbolji-student-pravnog-fakulteta

Jelena Vukasović, Prirodno-matematički fakultet https://www.ucg.ac.me/objava/blog/100/objava/37028-jelena-vukasovic-najbolji-student-prirodno-matematickog-fakulteta