Rektorat, 26.12.2018

Na Svečanoj sjednici Senata nagrađeni najboljiFOTO GALERIJA

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić danas je, na Svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, uručio nagrade za doprinos u razvoju naučno-istraživačkog rada i umjetničkog rada, priznanja za doprinose razvoju naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore i nagrade najboljim studentima u protekloj godini.

Rektor Univerziteta Crne Gore izrazio je zadovoljstvo zbog postignutih rezultata, naglasio uspjehe najboljih studenata i naučnika i istakao značajna dostignuća univerzitetskih jedinica.
„Jasno je da je u prethodnom periodu urađeno dosta, ali i da to nije izgovor da u godini pred nama ne nastavimo sa unapređenjem svih segmenata rada Univerziteta. Na to nas obavezuje misija koju ova, s ponosom ističemo, najstarija i najkvalitetnija visokoškolska ustanova ima u crnogorskom društvu. Zato mi je posebno zadovoljstvo što su sa nama danas najbolji profesori i studenti Univerziteta Crne Gore, oni koji su ličnim zalaganjem i kvalitetom zaslužili da budu birani među najbolje i ostanu upisani u anale Univerziteta kao nosioci ovogodišnjih nagrada i priznanja za postignute rezultate", rekao je Rektor.

Ove godine Rektor Nikolić dodijelio je 3 priznanja uz novčane nagrade od po 1200 eura za doprinose u naučno-istraživačkom radu i umjetničkom radu: prof. dr Stevu Popoviću, mr Milošu Brajoviću i doc. dr Marku Markoviću.

 

Predsjednica Naučnog odbora UCG prof. dr Irena Orović obrazložila je nagrade za ove naučnike.

 

Prof. dr Stevo Popović nagrađen je za doprinos u razvoju naučno-istraživačkog rada u oblasti društveno-humanističkih nauka na Univerzitetu Crne Gore u 2018. godini. U prethodnoj godini ostvario je 2467 citata zabilježenih od strane Google Scholar-a, što predstavlja veoma značajan i najveći broj postignut u 2018. godini i doprinos u povećanju vidljivosti naučnoistraživačkih aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore.

„Kada priznanje dođe sa adrese na kojoj boravite skoro podjednako kao u svom domu, odnosno sa institucije u kojoj radite i za koju ste spremni da uložite sve svoje kapacitete, siguran sam da je jedan od najljepših osjećaja koje čovjek može da doživi u svom životu. Ovo priznanje će ostati duboko ucrtano, kako u mom srcu tako i u mojoj biografiji, čime ću se ponositi dok god budem živ. Međutim, bio bih sebičan, ukoliko bih ovo priznanje sačuvao samo za sebe, jer je ono rezultat timskog rada, prije svega pa bih se ovom prilikom zahvalio i svim članovima svog istraživačkog tima, sa kojima sam vrijedno radio i promovisao, prije svega Univerzitet Crne Gore na međunarodnom planu, zatim i društveno-humanističke nauke, kao i sportske nauke, koje su sve više vidljive u našoj zemlji“, rekao je Popović

Mr Miloš Brajović nagrađen je za doprinos u broju publikovanih naučnih radova u renomiranim časopisima SCI/SCIE liste u oblasti tehničkih nauka na Univerzitetu Crne Gore u 2018. godini. U prethodnoj godini objavio je 5 radova u međunarodnim časopisima na SCI/SCIE listama, od kojih je na 3 rada prvi odnosno vodeći autor.

“Želio bih da se zahvalim Univerzitetu Crne Gore na ovom vrijednom priznanju. Nagrade i priznanja svima prijaju, međutim, onda kada su dodijeljene od strane institucije u kojoj radite i gdje planirate izgrađivanje svoje buduće karijere, one ipak nose jednu posebnu težinu i pred vama postavljaju posebna očekivanja i odgovornosti. Ovu nagradu, stoga, prije svega doživljavam kao obećanje koje dajem Univerzitetu Crne Gore - da ću svoj budući naučnoistraživački rad sprovoditi sa još većim intenzitetom i entuzijazmom i da budući rezultati ne samo da neće izostati, već da će biti bolji, kvalitetniji i brojniji. Kao saradnik u nastavi i neko ko je direktno involviran u nastavni proces na više univerzitetskih jedinica i ko zaista uživa u radu sa studentima, mišljenja sam da kontinuirano unapređivanje nastave može biti postignuto samo konstantnim usavršavanjem kroz bavljenje naukom”, kazao je Brajović.

Doc. dr Marko Marković nagrađen je za doprinos u razvoju projektnih aktivnosti u domenu umjetnosti i stvaralaštva na Univerzitetu Crne Gore u 2018. godini. Dao je i značajne doprinose likovnom stvaralaštvu u 2018. godini, a od selektovanih izložbi izdvajamo „Crtež kao eksperiment“ i njegov rad „EX territory“ kojise našao u selekciji radova 34 crnogorska umjetnika, na ovogodišnjem salonu „Petar Lubarda“.

“Umjetničko istraživački rad na polju umjetnosti je od kjučnog značaja za dalje unaprijeđenje i razvoj ove oblasti. Međunarodni projekti imaju za cilj dalje razvijanje kapaciteta za umjetničko istraživanje, omogućavaju razmjene studenata i profesora i razvijaju međunarodnu saradnju, što smatram da je suština istraživačkog rada i što doprinosi međunarodnoj prepoznatljivosti našeg Univerziteta.

Posebno zbog gore navedenog jako sam zahvalan za nagradu koja mi je dodijeljena. Najveću zahvalnost dugujem što je Univerzitet prepoznao moj trud na ovom polju i što je prepoznao umjetničko istraživački rad na polju umjetnosti kao jedan od prioriteta današnjice.” Izjavio je Marković.

Rektor Nikolić je dodijelio 19 priznanja uz novčane nagrade od po 720 eura za doprinose razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore nastavnicima: doc. dr Svetlani Perović, prof. dr Gordani Đurović, prof. dr Milošu Dakoviću, doc. dr Edinu Jašaroviću, prof. mr Milivoju Baboviću, prof. dr Borisu Vukićeviću, prof. dr Dušku Bjelici, prof. dr Janku Andrijaševiću, doc. dr Veliboru Spaleviću, prof. dr Marini Rakočević, prof. dr Urošu Karadžiću, prof. dr Marini Ratković, prof. dr Veselinki Grudić, prof. Senadu Gačeviću, prof dr. Sanji Bauk, prof. dr Zoranu Rašoviću, prof dr. Vladimiru Jaćimoviću, dr Olgi Pelcer-Vujačić, dr Milici Mandić.

Rektor Nikolić uručio je plakete i novčane nagrade u iznosu od po 700 eura za 17 najboljih studenata : Ani Bogavac, Anđeli Smolović, Armini Rebronji, Bojanu Ćumuroviću, Ersinu Spahiću, Ivani Rondović, Jeleni Vukasović, Jovanu Šćepanoviću, Kristini Knežević, Krstu Šućuru, Lani Bulatović, Lazaru Šćekiću, Ljubiši Čukiću, Milanu Raičeviću, Sari Stijović, Tamari Đukić i Vuku Boškoviću.

 

 

Poruke najboljih studenata: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/37031-poruke-najboljih-studenata-univerziteta-crne-gore

Dokumenti