Rektorat, 05.02.2019

Razmjena dobre prakse između Univerziteta Republike Češke i Univerziteta Crne GoreUniverzitet Crne Gore posjetila je delegacija Republike Češke, na čelu sa g. Karlom Raisom, potpredsjednikom Odbora za nauku, obrazovanje, kulturu, mlade i fizičko vaspitanje Poslaničkog doma Parlamenta Republike Češke.

Razgovarano je o mogućnostima saradnje između čeških i crnogorskih ustanova visokog obrazovanja.

Iskustvo čeških Univerziteta od procesa pristupa Evropskoj uniji do danas po pitanju prava intelektualne svojine, značajan su segment za dalju saradnju i razvoj Univerziteta Crne Gore koji upravo radi na usvajanju legislative u ovoj oblasti. Značajna iskustva u realizaciji joint i double degree master programa, programa mobilnosti, kao i razvoju naučnih centara, biće takođe predmet buduce saradnje.

Kao značajne pravce u kojima će se uspostaviti saradnja jeste razmjena iskustva u oblasti cjeloživotnog učenja sa Institutom za cjeloživotno učenje, u sastavu Tehničkog Univerziteta u Brnu. Institut će Univerzitetu Crne Gore prenijeti svoju dobru praksu i mehanizme za realizaciju cjeloživotnih kurseva koje organizuju u saradnji sa privrednim sektorom, odnosno potrebama tržišta rada. Značajno iskustvo u kontekstu saradnje univerziteta i  privrednog sektora prenijeli su predsjednik i podpredsjednica Privredne komore Republike Češke.

Delegaciju su primili rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilo Nikolić, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta, prof.dr Duško Bjelica, prorektori Univerziteta, prof. dr Đurđica Perović, prof. dr Irena Orović, prof. dr Nataša Kostić, prof. dr Boris Vukićević, kao i dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Nikola Milović.

Pored gdina Raisa, delegacija Republike Češke bila je u sastavu:

- g. Jiří Nestaval, predsjednik Češke Privredne komore (ČSOK)
- gđa Vlasta Bohdalova, vicepredsjednica Češke Privredne komore (ČSOK)
- gđa Petra Navratilova, Ph.D. - direktorica Instituta cjeloživotnog obrazovanja Tehničkog Univerziteta Brno
- doc. g-đa Iveta Šimberova, Ph.D. - prodekanka Preduzetničkog fakulteta Tehničkog Univerizeta Brno
- g.Marco Milanović, predstavnik ČSOK u Crnoj Gori
- g. Karel Urban, Ambasador Republike Češke u Podgorici
- gđa Jana Kálmán, zamjenica Ambasadora