Rektorat, 08.03.2019

Reagovanje predsjednika Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duška Bjelice: Politikanstvom i floskulama se ne može protiv činjenicaX

U ime grupice od 16 potpisnika koji sebe nazivaju "Akademska mreža", oglasiše se tri penzionera Univerziteta Crne Gore, dvoje njih koji se lažno predstavljaju  kao osobe sa akademskim zvanjima i oni koji i ne rade na Univerzitetu Crne Gore. Oni se ne bave politikom.  Apolitični su.  I nezavisni.

Jasno je da se bave etičkim kodeksom i da su zabrinuti za visoko obrazovanje. Očigledno im je dosadno u nastavi i nauci. https://www.ucg.ac.me//radovi_pdf/radovi.pdf . Pojavljuju se u različitim grupicama i uvijek u istom svjetlu.

Svoj rad i zalaganje za Univerzitet Crne Gore ne moram da im obrazlažem. To jasno pokazuje vidljiva statistika u svim svjetskim naučnim bazama.

Prof. dr Duško Bjelica ima 4153 citata u okviru otvorenog Google servisa Google Scholar Citations koji je pokrenut sa namjerom da se prati naučna aktivnost i uticajnost naučnika širom svijeta. Sa druge strane, 16 pobrojanih potpisnika „mreže" na ovom servisu zajedno imaju manje od 350 citata, što jasno govori o njihovoj naučnoj aktivnosti i uticajnosti na naučnom planu. https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1259/objava/8999-rad-crnogorskih-naucnika-u-prestiznom-casopisu-lancet 

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, kojim ja predsjedavam, uspio je da Univerzitet konačno izvede iz finansijske i upravljačke krize i potpuno ga rastereti svih dugovanja.

Ja o njima nemam šta da kažem jer su sami rekli sve o sebi. https://www.ucg.ac.me/objava/blog/14/objava/2-lista-naucnih-radova

Kada je riječ o broju predmeta, tačno je da se u prelaznom periodu sa starog na novi sistem studiranja vodim na 22 predmeta, od čega na 10 predmeta vodim mentorsku nastavu, putem konsultacija jer na tim predmetima je manje od pet studenata. Na ostalih 12 predmeta imam ukupno 14,5 časova, odnosno 7 časova ukupno po semestru, odnosno u prosjeku jedan čas po predmetu. 

Reforma studija je izvršena prije tri godine kada je uvedena besplatna školarina  na Univerzitetu Crne Gore, koja je otvorila vrata za najbolje studente, a ne samo za one koji imaju mogućnosti da studiraju. Tako je UCG upisao najbolje svršene maturante. O reformi studiranja i modelu 3+2, sistemski  višeslojno i u dužem vremenskom periodu se raspravljalo. Na reformu su tačku stavili nadležni organi van Univerziteta Crne Gore, a na njegov zahtjev, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Po svim pokazateljima kojma raspolažu organi Univerziteta Crne Gore, izvještajima sa fakulteta i anonimnim anketama studenata, obezbijeđeno je kvalitetno, reformisano, i u skladu sa standardima evropskog visokog obrazovanja, kontinuirano i efikasnije studiranje. 

Paušalne ocjene onih koji ne žele dobro Univerzitetu Crne Gore neće nas skrenuti sa kursa poslovanja po zakonu, poštovanja etičkog kodeksa i osavremenjavanja nastavnih procesa. Ponašamo se statutarno. U središtu naše pažnje će prije i iznad svega biti zadovoljan student, osposobljen za sve izazove koji ga čekaju nakon završenih studija. 

Jasno je da kada je riječ o budžetu Univerziteta Crne Gore, da o njemu, na predlog Ministarstva prosvjete odlučuje Skupština Crne Gore. Riječ je o zlonamjernoj i netačnoj konstataciji, s obzirom na to da Univerzitet Crne Gore nikada, ni u jednom budžetu, nije imao obezbijeđena sredstva za izgradnju Filološkog fakulteta, pa samim tim ta sredstva nisu mogla biti preusmjerena na Univerzitetski sportsko-kulturni centar.