Rektorat, 19.03.2019

Delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata posjetila Univerzitet Crne GoreRektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilo Nikolić, primio je delegaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, na čelu sa ministrom prosvjete Nj.V. Huseinom Bin Ibrahimom Al Hamadijem.

Nakon predstavljanja Univerziteta Crne Gore, njegovih organizacionih jedinica i naučnoistraživačkih kapaciteta, na sastanku se razgovaralo o mogućnostima saradnje između arapskih i crnogorskih ustanova visokog obrazovanja.

„Imajući u vidu da Univerzitet Crne Gore dominantno sarađuje sa evropskim univerzitetima, saradnja sa univerzitetima Ujedinjenih Arapskih Emirata bi pružila novo iskustvo i doprinijela kvalitetu razmjene informacija i ideja sa zemljama Bliskog istoka“, kazao je rektor Nikolić.

Kada je riječ o visokom obrazovanju razgovaralo se o podršci u vidu povećanja broja stipendija za Univerzitet Crne Gore, organizacije zajedničkih studijskih programa na master nivou, razmjene nastavnog kadra i studenata.

Predstavnici Ujedinjenih Arapskih Emirata su zainteresovani i spremni na saradnju sa Univerzitetom Crne Gore.

Pored uspješne saradnje u političkom i ekonomskom pogledu, jedan od osnovnih ciljeva je iskoristiti primjere dobre prakse Emirata u oblasti obrazovanja.

U narednom periodu slijedi posjeta Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi se o određenim temama detaljnije porazgovaralo, a i kako bi se napravio akcioni plan za naredni period.

Pored gdina Al Hamadija, delegacija UAE bila je u sastavu:

Nj.V. Marvan Ahmeda Al Savaleha, podsekretara za akademske poslove za opšte obrazovanje

Nj.V. Mubarak Saeda Al Šamsija, generalnog direktora Abu Dabi Centra za tehničko i stručno obrazovanje i obuku

Nj.V. Samer Al Samahija, pomoćnika podsekretara Sektora za planiranje i razvoj

Nj.V. Saif Al Mazrouja, savjetnika državnog ministra za visoko obrazovanje i direktora odsjeka za obrazovne organizacije i spoljne odnose

Dr. Ali Abdula Al Nakabija, direktora Abu Dabi za politehniku

Al Saik Amar Nasera Al Moala, šefa za međunarodnu obrazovnu saradnju

Salem Saed Al Karinija, savjetnika ministra za strategiju

Kalfan Gouma Almrašda, direktora odeljenja za razvoj vještina

Mubarak Al Hamadija, rad škola Abu Dabi

Hese Obaid Al Tanengi, Sektor za nastavni plan i program i ocjenjivanje

Mohamed Al Ustad Al Hamadija, Sektor za nastavni plan i program i ocjenjivanje

Osim rektora Nikolića, delegaciju su primili predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica, prorektori Univerziteta - prof.dr Đurđica Perović, prof. dr Irena Orović, prof. dr Nataša Kostić, prof. dr Boris Vukićević, uz ministra prosvjete dr Damira Šehovića sa saradnicima.

Nakon sastanka delegacija UAE i predstavnici Univerziteta Crne Gore su obišli Univerzitetski kampus.