Rektorat, 10.04.2019

Univerzitet Crne Gore nema dugovanjaUniverzitet Crne Gore nema dugovanja

Reagovanje Univerziteta Crne Gore na tekst koji je objavio Dnevni list "Dan", 10. aprila 2019. godine, pod naslovom „Univerzitet duguje 720.000 eura“, najavljen na naslovnoj strani i objavljen na sedmoj strani, u rubrici „Povodi“, a koje su prenijeli i ostali mediji:

 

Objavljeni tekst u dnevnom listu „Dan“ pod nazivom „Univerzitet duguje 720.000 eura“, a koje su prenijeli i ostali mediji, po svojoj sadržini predstavlja krajnje neprofesionalan i neozbiljan pristup analizi finansijskih pokazatelja poslovanja Univerziteta Crne Gore kojima se, jasno je, želi stvoriti pogrešna slika o indikatorima poslovanja Univerziteta Crne Gore. Naime, izostankom stručnog i profesionalnog pristupa izostao je i zaključak da iskazani pokazatelji poslovanja upravo pokazuju suprotne tendencije, odnosno rast prihoda u odnosu na ostvarene rashode, što novinar "Dana" nije uzeo u obzir kao jedini relevantan faktor. Ističemo, o dugovanjima prema zaposlenima po osnovu zarada i naknada zarada, nema ni govora. 

Univerzitet Crne Gore je finansijski stabilna institucija, što se lako da zaključiti kada se uporede prihodna i rashodna strana finansijskog izvještaja za 2018. godinu koji je javno dostupan na sajtu Univerziteta Crne Gore. Evidentirano stanje na kraju izvještajnog perioda je posljedica efikasnog, efektivnog i krajnje ekonomičnog poslovanja.

U finansijskom izvještaju Univerziteta Crne Gore stanje neizmirenih obaveza od 723.474 eura odnosi se na obaveze nastale u 2018. godini, a dospijevaju za naplatu 2019. godine, tako da prikazani iznos duga ne predstavlja opterećenje u smislu problema u finansijskom poslovanju, već je dio redovnih finansijskih tokova, što takođe novinar "Dana" ne konstatuje.

U tekstu se pokušava manipulisati podacima na način što je navedeno ukupno stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda 2018 godine, a prikaz pojedinačnih prihoda i izdataka se vrši podacima prihoda i izdataka iz 2017. godine, što su neuporedive i ekonomski neprihvatljive kategorije.

U datom tekstu pogrešno su navedeni podaci o isplati sredstava za plate i doprinose Univerziteta Crne Gore, za ostala lična primanja, rashode za materijal, tekuće održavanje objekata, iznajmljivanje prostorija, ostali izdaci, transfere institucijama i pojedincima, kapitalne izdatke, otplatu kredita i dugova i otplatu dugova. Svi navedeni izdaci odnose se na 2017. godinu, a ne na 2018. godinu kako se netačno navodi u tekstu.

Netačno se tumače i javno dostupni podaci na sajtu Uniiverziteta Crne Gore, kako kod iskazanih rashoda tako i  podaci o iskazanim prihodima. Naime, i podaci o sopstvenim prihodima  i prihodi od donacija  se odnose na 2017. godinu.

Još jedanput napominjemo da ovakva nestručnost u tumačenju i nedostatak profesionalnosti u izvještavanju dovode javnost u zabludu i nanose štetu ugledu Univerziteta Crne Gore.

Dobronamjerno savjetujemo da ubuduće angažujete stručno lice koje će vam tačno interpretirati finansijske izvještaje.

counter for blog

 

Image