Rektorat, 16.04.2019

Pokrenut postupak za izbor dekana Muzičke akademije UCGPokrenut postupak za izbor dekana Muzičke akademije UCG

 

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore pokrenut je postupak za izbor dekana Muzičke akademije UCG, za mandatni period od 2019. godine do 2022. godine.

Posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore utvrdiće se rokovi za izborne radnje.

Predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica kazao je da je Upravni odbor UCG danas potvrdio mandat dr Miljanu Gogiću, višem istraživaču na Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, za članstvo u četvrtom sazivu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

„Između ostalog, na današnjoj sjednici Upravni odbor UCG je, uz prethodnu saglasnost Rektora Univerziteta Crne Gore, dao i saglasnost Biotehničkom fakultetu UCG za zaključenje ugovora sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za vršenje usluga koje se odnose na realizaciju dijela Programa fitosanitarnih mjera za 2019. godinu, a na osnovu ovlašćenja koje je ova Uprava izdala Biotehničkom fakultetu“, kazao je predsjednik Upravnog odbora prof. Bjelica po završenoj sjednici.

https://fosmedia.me/mobile/infos/hronika/pokrenut-postupak-za-izbor-dekana-muzicke-akademije-ucg

http://www.antenam.net/drustvo/117186-pokrenut-postupak-za-izbor-dekana-muzicke-akademije-ucg

https://m.portalanalitika.me/clanak/331835/pokrenut-postupak-za-izbor-dekana-muzicke-akademije

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/237568/pokrenut-postupak-za-izbor-dekana-muzicke-akademije-ucg.html

https://www.aktuelno.me/crna-gora/pokrenut-postupak-za-izbor-dekana-muzicke-akademije-ucg/

 

 

Image

Broj posjeta : 591