Rektorat, 22.04.2019

Na Konstitutivnoj sjednici verifikovan VI saziv Senata UCGNa Konstitutivnoj sjednici verifikovan VI saziv Senata UCG

Danas je održana konstitutivna sjednica Senata Univerziteta Crne Gore na kojoj je donešena Odluka o verifikaciji mandata članovima VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore.

Prema članu 33 Statuta Univerziteta Crne Gore, VI saziv Senata čine, po funkciji, rektor i prorektori Univerziteta Crne Gore, potom po jedan predstavnik izabran od svih organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, jedan predstavnik saradnika  izabran od strane posebnog tijela i sedam predstavnika studenata imenovanih od Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore.

Takođe, donešena je odluka o verifikaciji mandata članova vijeća Senata UCG, odnosno članova Vijeća za prirodne i tehničke nauke, Vijeća za društvene nauke i Vijeća za umjetnost.

 

Novi sazivi dostupni su na linkovima:

Članovi Senata UCG:
https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=3&objava_id=21

Članovi Vijeća za prirodne i tehničke nauke:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/3/objava/3304-vijece-za-prirodne-i-tehnicke-nauke

Članovi Vijeća za umjetnost:
https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=3&objava_id=5167

Članovi Vijeća za društvene nauke:
https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=3&objava_id=3299

Image

 

Broj posjeta : 760