Rektorat, 17.05.2019

Univerzitet radi po zakonu  X

Povodom učestalih medijskih naslova da Univerzitet Crne Gore “zabranjuje ispitne rokove”, konstatujemo sljedeće:

Univerzitet Crne Gore organizuje ispitne aktivnosti  u skladu sa  Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore, Pravilima studiranja i usvojenim Akademskim kalendarom za studijsku godinu.  

Akademski kalendar za studijsku 2018/19. godinu  je usvojio Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici 8. maja 2018. godine.

Studentska prava i obaveze su, pored navedenih akata precizno definisane i Ugovorom o studiranju.  Sedmice završnih i popravnih ispita počinju 27. maja i traju do 30. juna 2019. godine.

Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom UCG, sa kojima su usaglašena i Pravila studiranja i Akademski kalendar za tekuću godinu,  precizirani su rokovi: januarski, junski i septembarski.

 Zakon o visokom obrazovanju /Član 91/:

“Ispitni rokovi su januarski, junski i septembarski.

Ispitni rokovi iz stava 1 ovog člana imaju dva ispitna termina.

Student koji ne položi ispit u prvom ispitnom terminu ima pravo da polaže u drugom terminu istog ispitnog

roka.

Termini za organizaciju ispita iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, određuju se akademskim kalendarom za studijsku godinu koji donosi ustanova, u skladu sa statutom”.

 

Statut UCG /Čl 129, Bilten 337/15 I 447/18/:

“Ispitni rokovi su januarski, junski i septembarski. Ispitni rokovi  imaju dva ispitna termina, sa pravom da student koristi oba. Način polaganja ispita definiše se pravilima studiranja”

 

Pravila studiranja /Član 12/:

“Status studenta stiče se upisom na odgovarajući studijski program na Univerzitetu.

Student i Univerzitet zaključuju ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

Student ima prava i obaveze u skladu sa zakonom, statutom Univerziteta i ugovorom o studiranju”.

Član 34

“Ispitni rokovi su januarski, junski i septembarski, sa po dva ispitna termina”.

Kako su sa navedenom legislativom upoznati studenti Univerziteta Crne Gore, koji aktivno učestvuju u donošenju svih akata, konstatujemo sljedeće:

  • “medijski navodni ispitni rokovi” nijesu prepoznati u Zakonu o visokom obrazovanju, Statutu UCG i Akademskom kalendaru UCG;
  • U vezi sa navednim “rokovima” nijesmo do danas dobili zvaničan zahtjev nijedne organizacione jedinice;
  • Zvanično rokove prije rokova nije tražio ni Studentski parlament UCG
  • Logično slijedi da o navedenom nije odlučivao Senat UCG jer nije bilo zahtjeva.

  

               Prorektorica za nastavu Univerziteta Crne Gore

                                                                 Prof. dr Đurđica Perović

 

Image

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 943