Rektorat, 11.06.2019

Rektor Nikolić: Istraživačima je potrebno održivo finansiranjeFOTO GALERIJA

Dan posvećen problemima nauke i njenom finansiranju, na kojem su između ostalih, dali svoja izlaganja i svjetska imena nauke, laureat Nobela i Sigma XI nagrade, obilježen je na Univerzitetu Crne Gore.

Događaj je otvorio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić istakavši da naučna istraživanja, razvoj i inovacije u modernim društvima predstavljaju pokretačku snagu u društvenom razvoju, blagostanju građana i ekonomskom rastu.

Rektor Nikolić je istakao napore Univerziteta Crne Gore, kao vodeće istraživačke i obrazovne institucije u Crnoj Gori,  koja kontinuirano raste na svjetskim rang listama, uprkos maloj akademskoj zajednici, kada je riječ o istraživačkim aktivnostima. Međutim, dodao je on, istraživačima je potrebno održivo finansiranje i istraživačke aktivnosti se ne mogu oslanjati samo na finansiranje univerziteta, kako bi se pokrili troškovi istraživanja.

„Potrebno je izdvojiti veća sredstva kako bi se zadržali najbolji studenti, a jedan od najefikasnijih načina je da država poveća ulaganja u nauku. Kao jedna od preko 30 univerziteta članica Rektorskog foruma univerziteta Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, podržali smo inicijativu koja je upućena Vladama zemalja članica da se izdavajanja za nauku povećaju na najmanje 1% BDPa“, rekao je Rektor.

Na događaju, podijeljenom u tri sesije, govorilo se o problemima u SAD-u, Evropi i globalnim problemima nauke, kao i načinima njenog finansiranja.

O stanju i savremenim tokovima u nauci, u Sjedinjenim Američkim Državama, pročitan je govor Nobelovca Džeroma Fridmana, poznatog po otkriću kvarkova, čestica od kojih je izgrađena  vasiona.

„Potrebno je razvijati nove nauke i tehnologije, ali na pametan način, čuvajući ekološka bogatsva od katastrofa koje uništavaju životnu okolinu“, poručio je između ostalog Nobelovac, govoreći o savremenim problemima nauke.

„Da bi se suprotstavili svim prijetnjama, nacije širom svijeta moraju razviti političku volju da se donesu ispravni izbori – da se na adekvatan način podrži nauka, tehnologija i obrazovanje“, rečeno je u Fridmanovom govoru.

Hauvard Moskovic, Sigma Xi Laureat, tvorac horizontalne segmentacije i genomike uma, govorio je o važnosti umrežavanja i podešavanja ideja nauke sa potrebama ljudi, stvaranju tehnologija baziranih na razmjeni ideja i podudarnosti sa potrebama.

O stanju i savremenim tokovima u nauci, u Sjedinjenim Američkim Državama, govorili su i Gergard Klimek sa Perdue Univerziteta i Veljko Milutinović sa Univerziteta u Indijani. Sesijom i diskusijom u ovom segmentu moderirao je generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost dr Darko Petrušić.

O Problemima u savremenoj nauci Evrope govorio je predsjednik COST akcije i predsjednik Akademije Evrope, Sird Kloting, potom profesorica katedre na Univerzitetu u Beču, Ivona Brandić i urednik za IEEE ACCESS, iz Slovenije, Anton Kos. Moderator ovog dijela programa bio je potpredsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Ljubiša Stanković.

Učesnici su na kraju diskutovali o univerzalnim problemima u nauci i njenom finansiranju.

Organizatori ovog događaja su, pored Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo nauke, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i  MECO.net institut, u saradnji sa Akademijom Evrope (sa sjedištem u Londonu).

 

http://www.antenam.net/drustvo/123151-nikolic-istrazivacima-je-potrebno-odrzivo-finansiranje

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1195