Rektorat, 28.06.2017

Rektori Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Novom Sadu potpisali sporazum o saradnjiRektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dušan Nikolić potpisali su Sporazum o saradnji, čiji je cilj promovisanje međunarodne saradnje i unapređenje zajedničkih interesa u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja.

 „Značaj ovog sporazuma nije samo u našem univerzitetskom zajedništvu – Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Novom Sadu, već i u jačanju regionalne interuniverzitetske saradnje i naše ukupne konkurentnosti na Zapadnom Balkanu i prema Evropi“, kazala je Vojvodić.

Ona smatra da je sporazum sa Univerzitetom u Novom Sadu veoma važan, navodeći da će Univerzitetu Crne Gore, u razvojnom smislu, biti veoma značajna iskustva i reference koje ima novosadski Univerzitet kao lider u regionu po pitanju inovativnosti, transfera znanja, povezivanja sa privredom i društvom.

„Radujem se da ovo nije samo pravni okvir, tek slovo na papiru, već zaista istinski prostor za naše zajedničko djelovanje, razmjenu i saradnju“, rekla je rektorka Vojvodić, dodajući da su ovakvi sporazumi dobar „vjetar u leđa“ i mogućnost za saradnju individualnih istraživača i istraživačkih grupa, kao i za mobilnost.

Rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dušan Nikolić ocijenio je da je saradnja dva univerziteta tradicionalno dobra i da je obostrana želja da se ona dodatno unaprijedi, što će podrazumijevati razmjenu nastavnika, saradnika i studenata.

„Potpisali smo sporazum koji predstavlja pravni okvir za povezivanje fakulteta koji su u sastvu oba univerziteta. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su naši univerziteti sveobuhvatni i kompletni, da pokrivaju gotove sve oblasti nauke i visokog obrazovanja, a to znači da smo u punoj mjeri kompatibilni i da postoji mogućnost upostavljanja saradnje svih naših fakulteta. Iskreno vjerujem da će ti kapaciteti i potencijali biti iskorišćeni“, naveo je on.            

Sporazumom je predviđena saradnja u istraživačkim aktivnostima i razvojnim projektima, razmjena profesora, nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata, razmjena akademskih publikacija, udžbenika i ostalih podataka, promovisanje zajedničkih publikacija, naučnih i nastavnih materijala, kao i organizovanje naučnih simpozijuma i konferencija.

Potpisivanju sporazuma u Novom Sadu, koje je organizovano u okviru Akademskih dana Univerziteta u Novom Sadu u čast obilježavanja  Dana Univerziteta, prisustvovao je i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, generalni konzul Crne Gore u Srbiji Miodrag Kankaraš, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost prof. dr Zoran Milošević, kao i prorektori novosadskog Univerziteta.

Rektorka Vojvodić i predsjednik Upravnog odbora Bjelica sastali su se i sa direktorom Instituta BioSense (Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema) prof. Vladimirom Crnojevićem sa kojim su razgovarali o mogućnostima za razmjenu iskustava i potencijalima za zajedničke inicijative.