Rektorat, 09.07.2019

Održana akademska rasprava o Strategiji razvoja Univerziteta Crne GoreFOTO GALERIJA

 

Na danas održanoj akademskoj raspravi u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, Uprava Univerziteta je predstavila prvu sveobuhvatnu Strategiju razvoja Univerziteta Crne Gore, kojom se definišu prioritetni pravci razvoja za period 2019-2024. godine.

“Uvažavajući dugogodišnju i bogatu tradiciju našeg Univerziteta u narednom periodu bićemo posvećeni jačanju konkurentnosti Univerziteta kao središta visokoobrazovnog, naučnoistraživačkog, kulturno-umjetničkog i inovativnog stvaralaštva u cilju osiguranja prosperiteta crnogorskog društva i države”, kazao je rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić.

Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore rezultat je aktivnog učešća i stručnog doprinosa radnih timova u čijem sastavu su bili dekani fakulteta i direktori instituta, profesori i saradnici, studenti, alumnisti, naučna dijaspora, predstavnici privrednog i javnog sektora, uz intenzivne konsultacije sa renomiranim ekspertima. Izrada Strategije obuhvatila je detaljnu analizu svih aspekata funkcionisanja Univerziteta i njegovih razvojnih potencijala i prioriteta, što je rezultiralo formulisanjem strateških pravaca razvoja i ciljeva, sa akcionim planovima i ključnim indikatorima praćenja njihove implementacije i evaluacije.

 „Misija Univerziteta Crne Gore prožima se kroz ključnu ulogu i odgovornost da stvara i širi znanje kroz izvrsnost u obrazovanju, istraživanju i inovacijama; stvara uspješne akademske građane i društveno odgovorne pojedince; promoviše demokratski i održivi razvoj crnogorskog društva i države i unaprijeđuje saradnju sa drugim univerzitetima iz regiona i šire“, saopštio je rektor prof. dr Danilo Nikolić.

Pored rektora Univerziteta Crne Gore u raspravi su učestvovali i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, kao i prorektori Univerziteta Crne Gore prof dr. Đurđica Perović, prof. dr Irena Orović, prof. dr Nataša Kostić i prof. dr Boris Vukićević, koji su predstavili strateške pravce razvoja sa dominantnom orjentacijom na prioritetne oblasti: nastavni proces, nauka i istraživanje, međunarodna saradnja, Univerzitet i okruženje, i organizacija i resursi.

Među učesnicima akademske rasprave bili su i dr Sanja Damjanović, ministarka nauke, gđa Mubera Kurpejović, generalna direktorica direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, gđa Radmila Martinović, savjetnica u Ministarstvu finansija, dr Mladen Perazić, rukovodilac Sektora za obrazovanje u  Privrednoj komori Crne Gore, kao i dekani i direktori organizacionih jedinica, nastavno i istraživačko osoblje Univerziteta Crne Gore, saradnici u nastavi, i predstavnici Studentskog parlamenta.

 

Image

 

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/246290/jacace-konkurentnost-ucg.html

https://www.mladiniksica.me/odrzana-akademska-rasprava-o-strategiji-razvoja-univerziteta-crne-gore/

Broj posjeta : 735