Rektorat, 23.08.2019

Na Univerzitetu Crne Gore III upisni rok  krajem avgusta, još 527 slobodnih mjestaX

Univerzitet Crne Gore raspisaće,  krajem avgusta,  konkurs za  upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu, u III upisnom roku.

Preostalih mjesta za studente na budžetu Crne Gore ima na sljedećim fakultetima: Biotehnički fakultet , Elektrotehnički fakultet, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, Muzička akademija, Pomorski fakultet i Prirodno-matematički fakultet .

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

Upis studenata na Univerzitetu Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

Image

Detaljan pregled preostalih mjesta dat je u tabeli u nastavku:

 

 

UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM

Broj preostalih mjesta

 

1. BIOTEHNIČKI FAKULTET

42

 

Biljna proizvodnja

-

 

Animalna proizvodnja

6

 

Mediteransko voćarstvo

21

 

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

15

 

2. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

19

 

Energetika i automatika

16

 

Elektronika, telekomunikacije i računari

3

 

3. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

24

 

Drama i pozorište

9

 

Gluma

7

 

Film i mediji

8

 

4. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

12

 

Slikarstvo

3

 

Vajarstvo

9

 

5. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

16

 

Fizička kultura i zdravi stilovi života

16

 

6. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

13

 

Turizam i hotelijerstvo

13

 

7. FILOLOŠKI FAKULTET

160

 

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

32

 

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

36

 

Italijanski jezik i književnost

29

 

Ruski jezik i književnost

29

 

Francuski jezik i književnost

29

 

Njemački jezik i književnost

5

 

8. FILOZOFSKI FAKULTET

64

 

Filozofija

19

 

Istorija

14

 

Geografija

18

 

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

13

 

9. GRAĐEVINSKI FAKULTET

1

 

Građevinarstvo

1

 

10. MAŠINSKI FAKULTET

42

 

Mašinstvo

26

 

Drumski saobraćaj

16

 

11. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

24

 

Metalurgija i materijali

24

 

12. MUZIČKA AKADEMIJA

15

 

Izvođačke umjetnosti

12

 

Opšta muzička pedagogija

3

 

13. POMORSKI FAKULTET

31

 

Brodomašinstvo

6

 

Pomorska elektrotehnika

25

 

14. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

64

 

Matematika

17

 

Matematika i računarske nauke

6

 

Fizika

24

 

Biologija

17

 

UKUPNO

527

 

 

https://www.aktuelno.me/crna-gora/univerzitet-cg-treci-upisni-rok-krajem-avgusta-jos-527-slobodnih-mjesta/

https://m.portalanalitika.me/clanak/342701/na-ucg-jos-527-slobodnih-mjesta

http://www.antenam.net/drustvo/129676-na-ucg-krajem-avgusta-iii-upisni-rok-jos-527-slobodnih-mjesta

https://m.cdm.me/drustvo/treci-upisni-rok-krajem-avgusta-jos-527-slobodnih-mjesta/

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/56524-ucg-krajem-avgusta-iii-upisni-rok-jos-527-slobodnih-mjesta

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/249737/mjesta-za-jos-527-bucosa.html

https://volimpodgoricu.me/2019/08/15/ucg-treci-upisni-rok-jos-527-slobodnih-mjesta/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/na-ucg-ima-mjesta-za-jos-527-brucosa

 

 

https://www.cdm.me/drustvo/treci-upisni-rok-za-brucose-krajem-avgusta/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/krajem-avgusta-treci-upisni-rok-za-brucose/

https://portalanalitika.me/clanak/340037/ucg-treci-upisni-rok-krajem-avgusta

http://www.antenam.net/drustvo/126674-krajem-avgusta-treci-upisni-rok-za-brucose

https://volimpodgoricu.me/2019/07/16/3-upisni-rok-krajem-avgusta-ovo-su-preostala-mjesta-na-crnogorskim-fakultetima/

Dokumenti

Broj posjeta : 4883