Rektorat, 19.07.2019

UCG intenzivira aktivnosti ka ostvarenju svojih strateških prioritetaX

Univerzitet Crne Gore kao vodeća obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička institucija koja daje nemjerljiv i neizbrisiv doprinos razvoju crnogorskog društva i države, usredsređen je na kreiranje okvira za dalje strateško napredovanje i obezbjeđivanje dugoročne održivosti rezultata svoje djelatnosti. U tom smislu želimo da istaknemo neke od najznačajnih aktivnosti koje su sprovedene u prvoj polovini 2019. godine.

Senat i Upravni odbor UCG nedavno su usvojili prvu sveobuhvatnu Strategiju razvoja UCG, kojom se definišu prioritetni pravci razvoja za period 2019-2024. godine. Izrada Strategije obuhvatila je detaljnu analizu svih aspekata funkcionisanja Univerziteta, njegovih razvojnih potencijala i prioriteta. U prvom redu, prateći svjetske trendove UCG će kontinuirano osavremenjavati nastavne planove i programe u cilju razvoja znanja i vještina naših studenata i realizacije perspektivnih karijera. Implementacija u ovom dijelu započeta je skorašnjim izmjenama Pravila o studiranju na osnovnim studijama, a Statut Univerziteta Crne Gore usaglašen je za Zakonom o visokom obrazovanju.

Od izuzetnog značaja je uspostavljanje partnerstava sa vodećim naučnoistraživačkim institucijama u svijetu kao i intenziviranje međunarodne saradnje kroz kvalitetnu implementaciju bilateralnih sporazuma i povećanje mobilnosti osoblja i studenata. U ovoj godini usvojena su :

  • nova Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata i osoblja Univerziteta Crne Gore, čime je omogućeno ostvarenje mobilnosti na više od 80 univerziteta iz preko 30 zemalja svijeta,
  • otpočeta je saradnja sa naučnom dijasporom kroz usvajanje Pravilnika o saradnji sa naučnom dijasporom sa ciljem udruživanja potencijala u obavljanju naučne, stručne, obrazovne i kulturne djelatnosti,
  • osnovan je Balkanski institut za nauku i inovacije, kroz stratešku saradnju UCG i Univerziteta Azurna Obala.

UCG će kreirati svoj naučnoistraživački profil kroz organizaciju najproduktivnijih istraživačkih grupa, na kojima će se temeljiti budući razvoj istraživanja. Napomenimo da je tokom ove godine objavljeno oko 400 naučnih radova u renomiranim časopisima indeksiranim u Web of Science i Scopus bazama, što je sa postojećim radovima preko 3.000 renomiranih naučnih publikacija. Dostignuća istraživača valorizovana kroz citate na Google Scholaru iznose blizu 85.000 citata, što je povećanje od preko 65.000 u odnosu na početak 2018. godine kada smo započeli intenzivnu kampanju za povećanje vidljivosti naučnih rezultata. U januaru je UCG napredovao za 1000 mjesta na Webometricsu.

Izmjenjen je Pravilnik o postupku i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG, kojim se po prvi put nagrađuje citiranost naučnih rezultata. U segmentu izdavačke djelatnosti, UCG je definisao Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti kojim se uređuju standardi kvaliteta publikacija koje izdaje. 

U cilju poboljašanja materijalnog statusa zaposlenih, pripremljen je materijal za pregovore oko izmjena Kolektivnog ugovora i usklađivanje koeficijenata sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, a takođe formiran je Stambeni fond, kojim će se putem kreditnih aranžmana (do kraja ove godine) ili izgradnjom stambenih jedinica (početak radova je najavljen za narednu godinu) rješavati potrebe zaposlenih. Stoga su nedavno usvojeni sljedeći pravilnici:

- Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dodjelom novčanih sredstava (kredita)

- Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore,

- Pravilnik o rješavanju stambenih potreba saradnika, stručnog i neakademskog osoblja na Univerzitetu Crne Gore,

Pravilnik o rješavanju stambenih potreba akademskog osoblja na Univerzitetu Crne Gore.

Takođe strateški prioriteti obuhvataju i kontinuirano usklađivanje razvoja svih organizacionih jedinica u smislu modernizacije i optimizacije infrastrukturnih kapaciteta, digitalizacije nastavnih servisa, revitalizacije kadrovske politike, kao i unapređenje sistema studentske podrške i kulture akademskog kvaliteta.

Broj posjeta : 491