Rektorat, 10.08.2019

Predstavljamo naučne aktivnosti citiranosti zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore na Google Scholar platformi  • „Google Scholar“ je jedan od servisa kompanije „Google“ i predstavlja pretraživač naučnih radova i naučnika sa otvorenim pristupom koji je dostupan svim zainteresovanim stranama. Kompanija „Google“ ga je stvorila sa ciljem da se vidljivost naučnih aktivnosti podigne na viši nivo i učini dostupnima svim zainteresovanim stranama, ma gdje se oni nalazili na svijetu. „Google Scholar“ indeksira cijeli tekst i meta podatke iz literature kroz niz formata i disciplina, tako da svi zainteresovani korisnici mogu pretražiti ovu sve kompaktniju platformu i brzo pronaći informacije koje su im potrebne. Ono što je važno naglasiti jeste činjenica da navedena platforma svaki naučni rad povezuje sa publikacijama u kojima je već citiran na osnovu baze koju posjeduje. Takođe i svako ime naučnika povezuje sa radovima i univerzitetom sa kojem je naučnik i na taj način kreira listu naučnika po broju citata i vezuje ih za matični univerzitet.

„Google Scholar“ se nalazi na sljedećoj adresi: https://scholar.google.com/ dok pregled zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore poređanih po broju citata možete pronaći na sljedećoj adresi: https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=sr&mauthors=ucg.ac.me&btnG=

Univerzitet Crne Gore izuzetno cijeni napore svakog pojedninca koji svojim radom doprinosi boljoj vidljivosti i pozicioniranju naše institucije i stim u vezi donesen je Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih u skladu sa ovim aktivnostima, koji se već primjenjuje na Univerzitetu Crne Gore.

https://m.portalanalitika.me/clanak/341770/ucg-predstavio-citiranost-svojih-zaposlenih-u-naucnim-radovima

http://www.antenam.net/politika/128667-ucg-naucni-radovi-zaposlenih-dostupni-na-google-scholar-platformi

https://portalanalitika.me/clanak/342020/natasa-raicevic-je-najcitiraniji-profesor

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 2183