Rektorat, 12.07.2017

Vanredno zasijedanje Senata: Štitimo kredibilnost naše diplome i autonomiju UCGX

Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić sazvala je vanrednu sjednicu Senata na kojoj je ponovljena puna saglasnost za sprovođenje akreditovanog studijskog programa Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a u kontekstu interesovanja javnosti, medijskih i drugih pritisaka na djelovanje Univerziteta Crne Gore i zaštite njegove autonomije.

Senat oštro protestuje zbog manipulacija pravnim institutima u Ministarstvu prosvjete i Uprave za inspekcijske poslove.

Na najavljenu naredbu iz Zapisnika Prosvjetne inspekcije, koji je u toku zasijedanja Senata pristigao, konstatovano je da je na djelu izigravanje stvarnih pravnih činjenica, manipulisanje pravnim institutima akreditacije i licence studijskog programa u Beranama, nametanje očigledne političke volje i sprovođenje pritiska u javnosti na Univerzitet Crne Gore, našu autonomiju i akademsku nadležnost.

Osuđujemo pokušaj netačnog prezentovanja činjenica i u javnosti i u postupku nadzora Prosvjetne inspekcije, prikazujući postojanje licence za Berane iako takva licenca ne može biti pravno valjana!

Naši su argumenti pravno nepobitni i Senat neće dozvoliti povredu zakonitosti rada i dostojanstva Univerziteta Crne Gore. Neprihvatljivo je što se ovakvim postupanjem diskredituje naša institucija sa instance koja treba da bude partner na zadatku unapređenja visokog obrazovanja i stvaranja profesionalnog kadra za razvoj crnogorske države i društva.    

Predstavnici Studentskog parlamenta u Senatu odlučno podržavaju ponovo iskazani stav Senata, pozivajući na poštovanje kvaliteta uslova studiranja, zaštitu studenata od nevalidnih diploma, ukazujući još jednom na stav Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Evropsku direktivu za ovu značajnu profesiju koje shodno tome moraju garantovati kvalitet, a takve, kako su saopštili, mogu biti stečene jedino u uslovima studiranja u Podgorici.

Ono što je bilo loše obrazovno nasljeđe škole u Beranama ne možemo promijeniti, ali možemo unaprijediti, ističemo. Ponavljamo da se ne radi ni o kakvom konfliktnom stavu Univerziteta i Vlade, već o presudnom iskoraku u postizanju profesionalnog kvaliteta kadra za šta uslove imamo jedino u Podgorici, u nastavnoj bazi Kliničkom centru i drugim zdravstvenim institucijama kako Direktiva za ovu profesiju prepoznaje.

Ovakav stav je prva i posljednja linija odbrane autonomije Univerziteta, odnosno njegove odgovornosti za kredibilnu diplomu na svim studijskim programima, pa i na ovom.

Najbolje i najviše što je Univerzitet Crne Gore dužan da uradi za razvoj sjevera, jeste da obrazuje kvalifikovani profesionalni kadar, u ovom slučaju zdravstveni, u interesu razvoja zdravstva i zaštite zdravlja crnogorskih građana, zaključeno je na Senatu.

Senat ponavlja argumente iznesene na sjednici od 2. juna, koje je uputio predsjedniku i članovima Vlade, da ima sve uslove i da je spreman da upiše studente na ovaj akreditanovani program u Podgorici, odnosno da je spreman da pripremi elaborat za razvoj studijskih programa u oblasti poljoprivrede ili turizma za koje nijesu potrebni navedeni složeni uslovi studiranja i sticanja kompetencija na sjeveru Crne Gore, pa i u Beranama.

Senat vjeruje da će ovaj stav najvišeg akademskog tijela Univerziteta Crne Gore ponovo potvrditi i Upravni odbor. 

Univerzitet Crne Gore odbija sprovođenje nagoviještene naredbe i iskoristiće sva raspoloživa pravna sredstva u odbrani ustavom garantovane autonomije Univerziteta.