Rektorat, 17.07.2017

Drugi upisni rok krajem avgustaDrugi upisni rok krajem avgusta

Tokom ove sedmice okončava se prvi upisni rok, a upis u drugom upisnom roku biće obavljen odmah nakon kolektivnog godišnjeg odmora na Univerzitetu Crne Gore (24.07.-27.08.).

Konačan tekst konkursa, sa brojem slobodnih mjesta, biće utvrđen nakon okončanja upisa studenata u prvom upisnom roku.

Planirano je da se prijave na konkurs podnose u ponedjeljak 28. avgusta 2017.godine 

Testovi iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nisu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, kao i dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju polagaće se u periodu 29-30. avgust 2017.godine.