Rektorat, 18.07.2017

Upravni odbor ostao pri odluci da nema upisa na studijski program Visoka medicinska škola u BeranamaUpravni odbor Univerziteta Crne Gore ostao je pri ranijoj odluci na ne postoje uslovi da se na studijskom programu Medicinskog fakulteta Visoka medicinska škola upiše nova generacija studenata u Beranama, jer je to prema važećem akreditacionom elaboratu jedino moguće u Podgorici.  

Nakon višesatne rasprave u kojoj je, osim članova Upravnog odbora, učestvovala i rektorka prof. Radmila Vojvodić, predsjednik UO prof. dr Duško Bjelica je kao kompromisno rješenje predložio opciju da se izvrši upis na Visoku medicinsku školu sa sjedištem u Beranama prema izdatoj licenci, a da se nastava realizuje na akreditovanom studijskom programu u Podgorici.

Taj predlog nije dobio podršku većine članova Upravnog odbora, tako da je na snazi ostala prethodna odluka tog tijela da se nastava ne može realizovati, niti upis obaviti na neakreditovani program, i jer je licenca tražena za program koji je akreditovan na Medicinskom fakultetu i sa nastavnom bazom u Kliničkom centru u Podgorici.

Drugačija odluka, kako je argumentovano, zadirala bi u ingerencije Senata kao najvećeg akademskog tijela i njegovu dužnost i obavezu da se bavi akademskim zadacima na realizaciji akreditovanog studijskog programa. 

Prof. dr Duško Bjelica, koji već pet godina predsjedava Upravnim odborom Univerziteta Crne Gore, na kraju sjednice tog tijela najavio je neopozivu ostavku.

Na sjednici je za dekana Arhitektonskog fakulteta izabran vanredni profesor Svetislav G. Popović, koji je i do sada obavljao tu dužnost. On će novi trogodišnji mandat započeti 5. decembra.

Za dekana Fakulteta Dramskih umjetnosti izabrana je vanredna profesorica i dosadašanja vršiteljka dužnosti dekanke Sanja Garić, koja će na dužnost stupiti sjutra.

Upravni odbor donio je odluku da radom Istorijskog instituta od 9. avgusta do izbora novog direktora koordinira prof. dr Živko Andrijašević, prorektor Univerziteta Crne Gore. Ta odluka je donešena jer aktuelni direktor dr Momčilo D. Pejović 8. avgusta stiče uslov za prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.