Rektorat, 19.07.2017

Struka podržala stav Medicinskog fakulteta o obrazovanju medicinskih sestara u PodgoriciStruka podržala stav Medicinskog fakulteta o obrazovanju medicinskih sestara u Podgorici

 

Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore i stručni saradnici u praktično-kliničkoj nastavi na studijskom programu Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta uputili su danas apel stručnoj i laičkoj javnosti koji prenosimo u cjelini:

A P E L   S T R U K E

povodom aktuelnih i neprihvatljivih zbivanja vještački izazvanih po pitanju da li profesionalce sestrinstva školovati u Podgorici u Kliničkom centru, a ne u Beranama

Apelujemo kao struka, jedinstveni u nacionalnom udruženju, među kojima su i naši članovi asistenti na praktičnoj - kliničkoj nastavi na studijskom programu Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta, da se razlozi struke razdvoje od bilo kakvih lokal patriotskih, socijalnih ili političkih, i da kao ozbiljno društvo gradimo sisteme obrazovanja i zdravstva po osnovnim standardima koje poznaje savremeni svijet!

Nažalost, moramo se oglasiti javnosti ne samo laičkoj, nego i našim resornim ministarstvima prosvjete i zdravstva da ukažemo da moraju uočiti jednu drastičnu profesionalnu razliku između zdravstvanog tehničara, koji se obrazuje na srednjoškolskom nivou, i medicinske sestre – profesionalca, koji je u zdravstvenom sistemu veoma važna karika u pružanju kvalitetne i sigurne zdravstvene zaštite građana Crne Gore.

Reforma obrazovanja medicinskih sestara primarni je cilj unapređenja studijskog programa VMŠ sestrinstva, a nadasve za ključno i neophodno podizanje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u našoj državi. Zato ovaj studijski program mora biti akademsko pitanje Medicinskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore i sa tim se ne smije licitirati.

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore ima u svom stavu punu podršku Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Crne Gore, a svi mi zajedno oslonac u podršci Evropske i Svjetske asocijacije medicinskih sestara, koju su nam ovih dana uputili povodom ovog nesvakidašnjeg miješanja politike u struku i za njih neshvatljivog spora da li naš studijski program treba da bude u Podgorici ili u Beranama. Na kraju, u prilogu Vam šaljemo podršku Evropske i Svjetske asocijacije medicinskih sestara.

Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne Gore

Predsjednik Nada Rondović

i stručni saradnici u praktičnoj - kliničkoj nastavi Dragica Dobrović, Mitar Saveljić, Damir Pavličić, Nada Rondović, Rajka Srdanović, Dragana Brnović i Borko Maraš

Dokumenti