Rektorat, 17.03.2017

Zaštita sigurnosti i privatnosti u kompjuterskim sistemima okupila evropske naučnike u SutomoruZaštita sigurnosti i privatnosti u kompjuterskim sistemima okupila evropske naučnike u Sutomoru

Dvodnevna radionica COST akcije "Kriptoanaliza za sveprisutni kompjuterski okvir - CRYPTACUS ", održana u Sutomoru,  okupila je  preko 50 predstavnika iz 17 evropskih zemalja, uključujući i predsjednika akcije profesora Gildasa Avoine-a.  Radionicu i sastanke članova tima je organizovala doc. dr Milena Đukanović sa Univerziteta Crne Gore, nacionalni koordinator COST-a, koja je rukovodilac ove akcije sa strane Univerziteta Crne Gore.

„Akcija CRYPTACUS je započeta u decembru 2014. godine, sa ciljem da poboljša i prilagodi postojeće metodologije i alate kriptoanalize za sveprisutni kompjuterski okvir, objasnila je Đukanović. „Ishod akcije će“, dodala je, „direktno pomoći različitim privrednim činiocima i regulatornim tijelima da povećaju sigurnost i privatnost u sveprisutnim kompjuterskim sistemima, kako bi na kraju građani bili bolje zaštićeni u svakodnevnom životu“.

Na radionici, Milena Milonjić iz Ministarstva nauke je predstavila naučni sistem u Crnoj Gori i učešće naše naučne zajednice u COST programu.

Veliku pažnju i oduševljenje prisutnih izazvalo je predavanje prof. dr Veljka Milutinovića, člana Udruženja za računarski sistem ACM i Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike,  IEEE, a koji je govorio na temu: Aktuelno stanje u protoku podataka superračunarstva za analizu velikih podataka. 

Akcija, u okviru koje je organizovana radionica, će uspostaviti mrežu komplementarnih vještina koje će podrazumijevati stručnost u kriptografiji, informacionoj sigurnosti i ugrađenim sistemima. 

Radionica je bila prilika za mlade istraživače, posebno studente doktorskih studija i postdoktorante da prezentuju svoje radove i razmijene ideje s istraživačima iz evropske naučne zajednice.

Podsjećamo, budžet COST programa ne finansira direktno istraživanja, već je usmjeren na troškove podrške saradnje različitih institucija u određenoj COST akciji, kao što su troškovi organizacije radionica, ljetnjih trening škola ili kratkoročnih naučnih posjeta. Jačanje međunarodne naučne saradnje, kreiranje novih istraživačkih mreža, visoka reputacija COST programa, ali i kooperativna atmosfera u samim COST akcijama i njihova otvorenost, prije svega za mlade istraživače, ključne su karakteristike ovog Programa.