Rektorat, 09.03.2017

Ivana Jelić potpredsjednica UN Komiteta za ljudska pravaIvana Jelić potpredsjednica UN Komiteta za ljudska prava

Profesorica Univerziteta Crne Gore, dr Ivana Jelić jednoglasno je izabrana, za jednu od potpredsjednika Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, na 119. sjednici Komiteta, koja je održana ove nedjelje u Ženevi.

Ivana Jelić je 2014. godine u Njujorku izabrana za članicu ovog komiteta, koji je najznačajnije ugovorno tijelo za kontrolu nad primjenom građanskih i političkih prava na svjetskom planu. Tada je, po prvi put, Crna Gora dobila predstavnika u najvišem ekspertskom tijelu svjetske organizacije za ljudska prava.

Pored toga, Jelić je bila članica Glavnog komiteta za ljudska prava Savjeta Evrope, u periodu od 2008. do 2012. godine, te članica Savjetodavnog komiteta za nacionalne manjine Savjeta Evrope kao ekspertskog tijela za nadzor nad sprovođenjem Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta, u periodu od 2012. do 2016. godine, a od 2014. godine i potpredsjednica ovog tijela.

Profesorica Jelić je aktivno učestvovala prethodnih godina i u harmonizaciji domaćeg zakonskog okvira Crne Gore s evropskim standardima zaštite ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava manjina i zaštitu od diskriminacije.

Profesorica Jelić značajno doprinosi realizaciji evropskih i međunarodnih standarda u oblasti postizanja rodne ravnopravnosti, odnosno jačanja ostvarivanja politike jednakih mogućnosti kao članica Savjeta za rodnu ravnopravnost. 

Na osnovu njenih stručnih referenci i vrlo kvalitetne i dugogodišnje saradnje, te brojnih objavljenih naučnih i stručnih radova, domaćih i međunarodnih stipendija za usavršavanje i nagrada, kao i njenog eksperskog međunarodnog iskustva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava s velikim zadovoljstvom pozdravlja imenovanje profesorice Ivane Jelić na ovako prestižnu poziciju u UN Komitetu za ljudska prava.

(Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava)