Rektorat, 27.02.2017

Studenati korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice oslobođeni plaćanja školarineUpravni odbor Univerziteta Crne Gore odobrio je na današnjoj sjednici oslobađanje od plaćanja školarine za 2016/2017. godinu studenata korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i pojedinih saradnika u nastavi shodno Zakonu o visokom obrazovanju.

Na sjednici se usvojene izmjene Finansijskog i Plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2017. godinu. 

Upravni odbor upoznao se i sa konačnim izvještajem za reviziju uspostavljenog sistema kontrola u procesima formiranja evidencionih kartona studenata osnovnih studija na Muzičkoj akademiji i zadužio dekana da pristupi otklanjanju nepravilnosti.

„Kako nijesu izabrani predstavnici studenata u Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta i samim tim nije konstituisano Vijeće ove univerzitetske jedinice, Upravni odbor je konstatovao da se nijesu stekli uslovi za raspisivanje konkursa za dekana – kazao je nakon sjednice predsjednik UO, prof. dr Duško Bjelica.

On je objasnio da će Upravni odbor raspisati konkurs za izbor dekana nakon što Senat ustanovi da je procedura konstituisanja Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta završena shodno zakonu.