Rektorat

Novi broj časopisa „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“U najnovijem broju časopisa „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“ koji će 1. marta izaći iz štampe, biće objavljeno prvi put deset članaka u jednom izdanju, što predstavlja značajan pomak u smislu obima, a što jeste jedan od glavnih zahtjeva vodećih međunarodnih indeksnih baza za dalje napredovanje časopisa. Značajno povećanom obimu interesovanja autora sa kvalitetnim radovima doprinijelo je uključivanje časopisa u Thomson Reuters Core Collection i Scopus indeksnu bazu tokom 2015. i 2016. godine.

U 2017. godini, uredništvo časopisa očekuje dalji napredak u smislu dobijanja prepoznatljivih indeksa uticajnosti (Impact Factor) od navedenih međunarodnih indeksnih baza, a pored toga časopis je aktivan još i u 42 druge međunarodne baze. Sveobuhvatno gledano, u proteklih pet godina, odnosno prvom mandatnom periodu uredništva časopisa, časopis je postigao mnogo veće uspjehe od očekivanih; međutim, u namjeri da se dalje napreduje, za drugi mandatni period, uredništvo je značajno transformisano, odnosno podmlađeno, sa jasnim ciljem i jasnom podjelom posla.

Nakon recenzije koja je sprovedena u proteklom periodu, mjesto u martovskom broju časopisa su obezbijedili radovi autora iz naše i država regiona - Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske, ali i autori iz udaljenih zemalja, kao što su Iran, Švajcarska, Turska, Češka, Portugal i Grčka. U radu prve grupe autora iz Irana, pod naslovom „Acute Response of Some Iron Indices of Young Elite Wrestlers to Three Types of Aerobic, Anaerobic, and Wrestling Exercise“, Seyed Morteza Tayebi, Ali Akbar Mahmoudi, Elaheh Shirazi i Maedeh Sangi obrađuju akutne fiziološke promjene u tijelu mladih rvača kod tri tipa različitih treninga.

U radu druge grupe autora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Švajcarske, pod naslovom „Comparison of Psychological Skills, Athlete’s Identity, and Habits of Physical Exercise of Students of Faculties of Sport in Four Balkan Countries“, Joško Sindik, Gordana Furjan-Mandić, Nataša Zenić, Ivana Čerkez Zovko, Veroljub Stanković, Zvezdan Savić, Zoran Djokić i Miran Kondrič obrađuju validnost i relijabinost dva psihološka instrumenta aplicirana na univerzitetske studente u oblasti sportskih nauka.

Treća grupa autora, u sastavu Sakir Serbes, Cevdet Cengiz, Murvet Sivri i Tugce Filiz, a koja dolazi iz Turske, u svom radu, pod naslovom „Health-Related Fitness Knowledge of Middle School Students in Public and Private Schools“ i obrađuje znanja učenika iz javnih i privatnih škola u Turskoj o uticaju fizičkih aktivnosti na njihovo zdravlje. U radu četvrte grupe autora iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, pod naslovom „Stature and Its Estimation Utilizing Arm Span Measurements in Male Adolescents from Herzeg-Bosnia Entity in Bosnia and Herzegovina“, Jovan Gardašević, Faris Rašidagić, Dragan Krivokapić, Marin Čorluka i Duško Bjelica obrađuju odnos tjelesne visine i raspona ruku kod adolescenata iz entiteta Herceg-Bosna u Bosni i Hercegovini.

U petom radu, pod naslovom „The Influence of the Number of Players on Workload during Small-Sided Games among Elite Futsal Players“, češki autori, Karel Hulka i Radim Weisser obrađuju spoljnje činioce kao značajne faktore koji mogu uticati na intenzitet treninga u različitim formama treninga u fudbalu. U radu šeste grupe autora iz Hrvatske, pod naslovom „Comparison of Standard and Newer Balance Tests in Recreational Alpine Skiers and Ski Novices“, Vjekoslav Cigrovski, Ivica Franjko, Tomislav Rupčić, Marijo Baković i Andro Matković obrađuju pitanja ravnoteže u obuci rekreativnih skijaša.

U radu sedme grupe autora iz Portugala i Grčke, pod naslovom „Systemic Mapping of High-Level Women’s Volleyball using Social Network Analysis: The Case of Attack Coverage, Freeball, and Downball“, Marta Hurst, Manuel Loureiro, Beatriz Valongo, Lorenzo Laporta, Pantelis T. Nikolaidis i José Afonso obrađuju određene tehničke elemente u vrhunskoj ženskoj odbojci koristeći se standardizovanim analizama. U radu naredne grupe autora iz Hrvatske, pod naslovom „Pulmonary Function in Prepubescent Boys: The Influence of Passive Smoking and Sports Training“, Mario Jeličić, Ognjen Uljević i Nataša Zenić obrađuju odnos pasivnog korišćenja cigareta i sportskog treninga kod dječaka pred pubertetom.

U devetom radu u novom izdanju časopisa, pod naslovom „Reliability and Validity of the Turkish Language Version of the Test of Performance Strategies„ turski autor, Miçooğulları Bülent Okan se bavi psihometrijski pitanjima testova za mjerenje performaski kod turske populacije, dok u desetom radu, pod naslovom „Local Geographical Differences in Adult Body Height in Montenegro“, domaći autor, Stevo Popović analizira tjelesnu visinu lokalnog stanovništva u Crnoj Gori.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print