Rektorat, 13.05.2020

Dekani i prodekani 19 fakultetskih jedinica UCG o organizaciji završnih ispitaNakon odluke Senata Univerziteta Crne Gore o polaganju završnih ispita na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, u prostorijama Univerziteta, po prestanku Privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, ukoliko one ne budu ukinute prije početka junskog ispitnog roka u skladu sa Akademskim kalendarom za 2019/20. godinu, razgovarali smo sa dekanima i prodekanima.

 

Dekan Popović: Na Arhitektonskom fakultetu izvjestan uspješan završetak studijske godine

Image

Dekanka Marković: Predispitne provjere znanja na Biotehničkom fakultetu se odvijaju dobrom dinamikom

Image

Dekan Milović: Virtuelne učionice Ekonomskog fakulteta izuzetno posjećene, studente čekaju renovirane sale

Image

Dekan Mujović: Uz mjere opreza provjere znanja u amfiteatrima Elektrotehničkog fakulteta

Image

Dekanka Garić: Kreativno osmišljene predispitne provjere znanja privode se kraju na Fakultetu dramskih umjetnosti

Image

Dekan Marković: Stremićemo daljem jačanju Fakulteta likovnih umjetnosti na međunarodnom nivou

Image

Dekan Marković: Na Fakultetu političkih nauka predispitne provjere onlajn, završni ispiti kada se stvore uslovi

Image

Dekan Popović: Nastavnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje spremni da se upuste u izazov ispitivanja na daljinu

Image

Perović: Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo predispitne provjere olakšaće ispitnu fazu

Image

Dekanka Jovović: Filološki efikasno organizuje virtuelnu nastavu i provjere znanja u realnom vremenu, ali željno iščekuje povratak u svoj realni fizički prostor

Image

Dekan Barović: Na Filozofskom fakultetu provjera znanja u skladu sa mogućnostima studenata i standardima kvaliteta

Image

Dekanka Rakočević: Na Građevinskom fakultetu najbolji vid provjere znanja je u učionici

Image

Dekan Vušanović: Na Mašinskom fakultetu UCG predispitne provjere u toku

Image

Predispitne obaveze na Medicinskom fakultetu UCG oslobodiće studente dijela gradiva

Image

Dekanica Vukčević: Na Metalurško-tehnološkom fakultetu provjere znanja kroz onlajn ispitivanja

Image

Dekan Martinović: Koncertna sala upoznaje studenta sa psihologijom scene, onlajn provjera znanja je veliki izazov

Image

Dekan Ivošević: Na Pomorskom fakultetu Kotor nastavu i predispitne provjere prate i studenti sa broda

Image

 

Dekanica Spaić: Pravni fakultet UCG spreman za predispitne obaveze

Image

Dekan Miranović: Na Prirodno-matematičkom fakultetu organizaciju ispita diktira priroda predmeta

Image

 

Broj posjeta : 1319