Rektorat, 25.09.2017

Rektorka Radmila Vojvodić učestvovala u radu Četvrtog sastanka konzorcijuma institucija visokog obrazovanjaRektorka Radmila Vojvodić učestvovala u radu Četvrtog sastanka konzorcijuma institucija visokog obrazovanja

Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić učestvovala je u radu Četvrtog sastanka konzorcijuma institucija visokog obrazovanja koji je okupio 80 rektora vodećih univerziteta Kine i zemalјa Centralne i Istočne Evrope. Skup je organizovan na Univerzitetu u Novom Sadu, a riječ je o međunarodnoj platformi za saradnju Kine i zemalјa centralne i istočne Evrope – „Mehanizam 16+1“, pod okrilјem Inicijative „Pojas – put“.

Predstavnici univerziteta su u okviru četiri panela razgovarali o međuuniverzitetskoj saradnji, a posebno o zajedničkom jačanju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, nauke i inovacija. Istakli su važnost razmjene podataka o resursima, studijskim programima, naučnim projektima, programima mobilnosti, kao i o međunarodnim konferencijama, skupovima i drugim aktivnostima u čemu bi mogla da pomogne integrisana web platforma.

Na skupu je usvojena Platforma za zajedničku izgradnju kapaciteta na univerzitetima u zemljama centralne i istočne Evrope i Kine u oblasti visokog obrazovanja, koja predstavlja polazni dokument za dalji razvoj multilateralne i bilateralne saradnje. Istovremeno, Univerzitet u Novom Sadu izabran je za novo sjedište Sekretarijata Konzorcijuma.  

Rektorka Vojvodić imala je izlaganje u okviru panela „Mobilnost, resursi i integracija“, navodeći da je za zemlje Zapadnog Balkana svaka mobilnost dragocjena, a objedinjavanje ljudskih i infrastrukturnih kapaciteta važno kako bi region bio konkurentniji i bolji partner u širokim udruživanjima kakva su evropska ili  evropsko-kineska.

Ona je ocijenila da Crna Gora već ima izuzetno dobra početna iskustva u okviru 16+1 mehanizma.

„Imamo potpisan ugovor u okviru asocijacije za turizam, kao i o saradnji umjetničkih fakulteta. To su početni koraci, ali su zasnovani na ugovorima. Postoje konkretni kineski fakulteti sa kojima su se povezali, a preko Instituta Konfucije imamo dobru vezu sa Čangša univerzitetom“, navela je Vojvodić.

Ona je kazala i da su postojeće veze i platforme takođe baza za dalje udruživanje u okviru Konzorcijma.

„Mi na Zapadnom Balkanu imamo solidno iskustvo preko evropskih fondova i zahtjevnog "Horizon 2020", imamo mrežu UNIADRION, a sa druge strane imamo i naše zapadnoblakanske fondove. Upravo je jedan promovisan u Parizu u okviru Berlin procesa, koji veoma konkretno povezuje naučnike i istraživače, posebno mlade i talentovane, obezbjeđujući im resurse“, rekla je rektorka.

To je, kako je objasnila, Western Balkans Research Foundation, koja bi trebalo da krene sa etabliranjem i od koje se mnogo očekuje.

„Na sve te vrste postojećih asocijacija pojavljuje se momenat koji se optimistički otvara za nas sa Kinom. Sada je samo pitanje kako konkretno napraviti korake kako ove konferencije ne bi bile naša upoznavanja sa našim univerzitetima, već kako bi preko određenih informacionih platformi, intraneta, mogli da uključimo ideje, našu naučnu dijasporu, naše ljude koji imaju ogromna iskustva“, kazala je Vojvodić.