Rektorat, 06.06.2020

Jarboli sa zastavama Univerziteta Crne Gore i države Crne Gore u univerzitetskim kampusima svih jedinica u svim gradovima Crne Gore 

FOTO

Univerzitet Crne Gore je u skladu sa njegovanjem identitetskih vrijednosti, postavio jarbole sa zastavama Univerziteta Crne Gore i države Crne Gore u univerzitetskim kampusima, u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i na Cetinju.

Univerzitet Crne Gore njeguje duh zajedništva i pripadnosti istoj akademskoj porodici, za oko 20.000 studenata, preko 1000 akademskog i nekademskog osoblja, blizu 300 spoljnih saradnika, i posebno radi na razvijanju osjećaja pripadnosti plemenitoj misiji Univerziteta Crne Gore.

Ova visokoškolska institucija ima ključnu ulogu i odgovornost u stvaranju i širenju  znanja kroz izvrsnost u obrazovanju, nauci i stvaralaštvu, u stvaranju društvenoodgovornih akademskih građana i promovisanju demokratskog i održivog razvoja  crnogorskog društva i države.  

Tokom ove godine na institucionalnom i na nivou svake univerzitetske jedinice, planirana je  organizacija po jednog okruglog stola sa temom CRNA GORA 2030.

Na svakom od ovih događaja razgovaraće se o pravcima razvoja određenih naučnih oblasti, o značaju i ulozi visokog obrazovanja u razvoju našeg društva, kao i o načinima na koje se može najbolje doprinijeti boljitku društva i ekonomije Crne Gore, iz perspektive naučnih oblasti na određenoj univerzitetskoj jedinici.  

Rezultati diskusija i zaključci će biti publikovani i predstavljeni Vladi Crne Gore, predstavnicima kompanija, međunarodnim partnerima, sa jasnim prijedlozima za realizaciju konkretnih aktivnosti.  

Medijske objave:

https://mina.news/crnagora/jarboli-sa-zastavama-univerziteta-i-drzave-u-kampusima/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/281602/postavljeni-jarboli-sa-zastavama-ucg-i-drzave-.html

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/postavljeni-jarboli-sa-zastavama-ucg-i-drzave

https://www.antenam.net/drustvo/160788-jarboli-sa-zastavama-univerziteta-i-drzave-u-kampusima

https://www.mladiniksica.me/jarboli-sa-zastavama-univerziteta-crne-gore-i-drzave-crne-gore-u-univerzitetskim-kampusima-svih-jedinica-u-svim-gradovima-crne-gore/

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=747207&datum=2020-06-07

https://www.portalanalitika.me/clanak/jarboli-sa-zastavama-crne-gore-postavljeni-u-svim-kampusima-ucg-foto

 

Image

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 588