Rektorat

Slijedi nastavak postupka po Oglasu za dodjelu novčanih sredstava - kredita   za rješavanje stambene potrebe zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore (Bilten UCG, br. 489/20)
Slijedi nastavak postupka po Oglasu za dodjelu novčanih sredstava - kredita   za rješavanje stambene potrebe zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore (Bilten UCG, br. 489/20)

 

Odlukom Komisije za dodjelu novčanih sredstava za poboljšanje uslova  stanovanja i za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore  dodjelom novčanih sredstava (kredita)(Bilten UCG, br. 492/20), usljed vanrednih okolnosti, određeno je da rok za podnošenje zahtjeva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dodjelom novčanih sredstava (kredita) ne teče za vrijeme primjene privremenih mjera na Univerzitetu Crne Gore za sprečavanje nastanka i širenja „Korona“ virusa, u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja („Službeni list Crne Gore“, br. 14/20 i 15/20), a počev od 16. marta 2020. godine.

Cijeneći  da na osnovu aktuelnih kretanja epidemiološke situacije u Crnoj Gori i okruženju nije izvjesno kad će se stvoriti uslovi za prestanak primjene privremenih mjera, a da je kontinuirano prisutno interesovanje zaposleni, i s namjerom obezbjeđenja jednake dostupnosti u ostvarivanju prava u predmetnom postupku, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na današnjoj sjednici dao saglasnost  Komisiji za nastavak postupka po predmetnom oglasu, uz obavezu da Komisija posebnom odlukom odrediti rok u kom zaposleni mogu podnositi zahtjeve za rješavanje stambene potrebe u skladu sa predmetnim oglasom, u trajanju od broja dana koji su preostali do navršetka roka od 30 dana propisanog Odlukom o raspisivanju Oglasa.

Komisija će posebnom odlukom odrediti rok za podnošenje zahtjeva za rješavanje stambenih potreba, koja će se blagovremeno objaviti u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

 

 

Komisija za dodjelu novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja i za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dodjelom novčanih sredstava (kredita)

Predsjednik

Prof.dr Saša Mujović, s.r.

Broj posjeta : 1357