Rektorat, 16.07.2020

Nakon isteka mandata profesorice Sanje Garić na mjestu dekana Fakulteta dramskih umjetnosti doc. dr  Edin Jašarović



Upravni odbor Univerziteta Crne Gore konstatovao je danas prestanak funkcije dekana Fakulteta dramskih umjetnosti prof. Sanje Garić, čime je počeo i mandat novog dekana doc. dr Edina Jašarevića.

Na današnjoj sjednici, u okviru kadrovskih pitanja, danas je imenovana i Komisija za sprovođenje postupka za izbor izvršnog direktora Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra.

U Komisiji, koja će procijeniti blagovremenost i potpunost dokumentacije prijavljenih i dati mišljenje o ispunjenosti uslova za izbor, su prof. dr Gordana Paović-Jeknić, kao predsjednica i članovi mr Goran Jovetić i dr Miljan Gogić.

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica je kazao da je Upravni odbor danas dao i saglasnost Institutu za biologiju mora za zaključenje ugovora sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

“Ugovor će biti zaključen za pružanje usluga biološkog monitoringa površinskih priobalnih voda, uzrokovanje i analizu bioloških elemenata kvaliteta u priobalnim i mješovitim vodama, na ukupno 10 lokacija određenih u Listi lokacija, koja je sastavni dio ugovora. Ovaj ugovor je u skladu sa Programom monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2020. godinu, koji je donijela Vlada Crne Gore“, saopštio je predsjednik Bjelica.

Od prihoda ostvarenih po ovom osnovu, dodaje on, u budžet Univerziteta Crne Gore izdvajaju se sredstva u skladu sa Statutom Univerziteta Crne Gore i drugim opštim aktima.

 

Foto: Iz arhive

 

Medijske objave:

https://fosmedia.me/mobile/index.php/infos/drustvo/umjesto-sanje-garic-jasarevica-novi-dekan-fdu

https://mnemagazin.me/2020/07/16/ucg-novi-dekan-fakulteta-dramskih-umjetnosti-doc-dr-edin-jasarovic/

https://www.antenam.net/drustvo/164999-umjesto-sanje-garic-jasarevica-novi-dekan-fdu

https://www.portalanalitika.me/clanak/jasarevic-novi-dekan-fakulteta-dramskih-umjetnosti

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 556