Rektorat, 09.10.2017

Nauka je najveći izraz kreativnostiSedmi festival „Otvoreni dani nauke“ otvoren je danas u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru. Festival organizuje Ministarstvo nauke u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, nevladinom organizacijom PRONA , Tehnopolis-om, Com Trade-om i drugim partnerima, kao i brojnim naučnicima i istraživačima.

- Nauka je najveći izraz kreativnosti - kazala je na otvaranju ministarka nauke Sanja Damjanović, predstavljajući bogati program festivala koji je osmišljen u duhu povezivanja nauke i umjetnosti, odnosno umjetničkog približavanja naučnih koncepata.

- Centralna izložba ovog festivala je Art@CMS, kojom želimo da svečano proslavimo pristupanje Crne Gore u punopravno članstvo na jednom od najvećih eksperimenata u Evropskoj organizaciji za nukelarna istraživanja (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire CERN-u), CMS eksperimentu koji je teži od Ajfelove kule u Parizu i predstavlja veliko tehnološko dostignuće. To je prvi put da crnogorske naučne institucije mogu da učestvuju na jednom međunarodnom projektu sa velikom infrastrukturom“, kazala je ministarka Damjanović.

Ona je dodala da nauka umjetnosti često pruža inspiraciju, a umjetnici sa druge strane pomažu da se naučni koncepti lakše shvate, spojeni u ljudskoj težnji da se razotkriju mnoge misterije u našem univerzumu.

- Naučna istraživanja podrazumijevaju traganje za novim idejama, a vrlo često samo jedna ideja pokrene lavinu drugih - rekla je ministarka Damjanović, ukazujući na značaj nauke za razvoj ekonomije, tržišta rada, privrede i cijelog društva, kao i na značaj umrežavanja naučnog znanja sa svjetskim centrima.

Naučnik iz CERN-a Christoph Schaefer i rukovodilac CMS eksperimenta Joelnathan Butler su se  osvrnuli na proteklu deceniju saradnje sa Crnom Gorom, koja se iz godine u godinu poboljšavala. Trenutno 11 naučnika iz Crne Gore radi u CERN-u, a svake godine po dva studenta borave osam sedmica u CERN-u, gdje su uključeni u najnovije istraživačke projekte.

CMS saradnja, odnosno rad na jednom od dva najveća detektora čestica, udružuje rad 207 institucija, 47 naroda, spojenih zajedničkom strašću da uče o osnovnim principima fizike koje su oblikovale i definisale svemir od najranijih vremena. CMS eksperiment je  2012. zajedno sa Atlas eksperimentom otkrio Higisov bozon koji je je nedostajao u standardnom modelu fizike čestica.  U daljem oktrivanju i proučavanju, kao dio CERN porodice, učestvovaće ravnopravno i Crna Gora i njeni naučnici, na čemu su predstavnici CERN-a uputili čestitke.

Više informacija možete naći na sljedećem linku

---------------

*CMS - Kompaktni mionski solenoid ili CMS (engl. Compact Muon Solenoid) projektovan je kako bi omogućio otkrivanje i proučavanje prvenstveno Higgsovog sektora Standardnog modela. Ustvari, on ima za cilj, kao i Veliki hadronski sudarač ili LHC (CERN), da odgovori na jedno od glavnih pitanja moderne fizike elementarnih čestica: pitanje o porijeklu spontanog lomljenja simetrije u Standardnom modelu. Vidljiva posljedica tog modela bila bi skalarna čestica — Higgsov bozon, ili, u slučaju da Standardni model nije potpuni opis prirode, mnoštvo novih čestica kao: nekoliko Higgsovih bozona, supersimetrične čestice, novi baždarni bozoni, tehnikolor stanja ili leptokvarkovi.