Rektorat, 10.10.2017

Cilj veće uključivanje naših istraživača u COST akcijeCilj veće uključivanje naših istraživača u COST akcije

Vršilac funkcije rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao je danas sa ministarkom nauke dr Sanjom Damjanović i direktorom programa Evropska saradnja u nauci i tehnologiji COST /European Cooperation in Science and Technology/ dr Ronaldom de Bruinom o mogućnostima za veće uključivanje naučnika i istraživača sa Univerziteta Crne Gore u akcije ovog programa.

Na sastanku je saopšteno da Crna Gora, kao država, intenzivno radi na stvaranju pretpostavki za bolje korišćenje fondova koje Evropska unija izdavaja za nauku i straživanje. COST se, kako je ocijenjeno, može posmatrati kao pripremni korak za uključivanje u velike EU projekte finansirane iz programa Horozont 2020.  

COST je EU finansirani program koji omogućava istraživačima uspostavljanje interdisciplinarnih istraživačkih mreža u Evropi i šire.Image Obezbjeđuje fondove za organizaciju konferencija, sastanaka, trening škola, kratkih naučnih razmjena i drugih aktivnosti iz različitih naučnih oblasti, kao i dijeljenje istraživačke infrastrukture koja našim istraživačima, a posebno doktorandima nije dostupna na nacionalnom nivou.

Osim Crne Gore, još 35 evropskih država članice su COST-a, dok je Izrael u statusu zemlje saradnice. COST ima 356 akcija, a naši istraživači i naučnici učestvuju u njih 47.

COST akcije su dobra prilika za razmjenu iskustava sa naučnicima širom svijeta i idealne za mlade istraživače zahvaljujući posebnim strategijama za uključivanje u nauku istraživača na početku karijere. Izuzetna važnost ovog programa ogleda se u umrežavanju naučnih timova i podsticanju naučne saradnje.

Više informacija dostupno je na stranici programa COST.